EL BITLLET

Què s'espera del reglament?

L' any 2009 es va aprovar la reforma de la llei d'estrangeria amb l'objectiu de garantir als immigrants residents a l'Estat l'exercici dels seus drets fonamentals. Posteriorment, s'ha posat de manifest l'existència d'alguns obstacles en la seva aplicació. Entre d'altres, la manca de coordinació entre les tres administracions implicades en el reconeixement d'aquells drets, així com la regulació d'uns mandats massa oberts a interpretacions que poden matisar l'exercici de la llei.

El nou reglament ha de donar solució a aquests problemes i, per tant, ha d'atorgar més seguretat jurídica als agents públics encarregats de fer efectius els drets dels immigrants. En particular, hauria de reforçar el paper dels ajuntaments en aquest àmbit, tenint en compte que són l'administració més propera als ciutadans.

Més continguts de