LA SORTIDA DE LA CRISI

La lenta resolució dels concursos de creditors dificulta la viabilitat de les empreses amb problemes

El col·lapse judicial perjudica l'economia

La saturació de molts jutjats socials i mercantils fa que, quan una empresa entra en suspensió de pagaments, el seu cas s'estanqui i, a la llarga, s'acabi agreujant. Els jutjats de Tarragona en són un exemple.

Menys recursos, més casos. Aquesta és la paradoxa que han d'afrontar els jutjats i les persones i organitzacions que acudeixen a la justícia per resoldre situacions que, si no són extremes ja d'inici, s'hi tornen per la lentitud del sistema. Des que va començar la crisi, s'ha disparat el nombre de judicis relacionats amb treballadors que no cobren de les seves empreses, expedients de regulació d'ocupació, concursos de creditors i altres tipus de conflictes laborals.

Un exemple il·lustratiu el trobem al Jutjat Mercantil de Tarragona, que gestiona tots els casos d'aquest àmbit a la província. Des del 2005 fins al 2010, el nombre de concursos de creditors -suspensions de pagaments- s'ha multiplicat per vint i ha passat de 6 a 121, com es pot veure al gràfic. El gran increment es va produir a partir del 2008, coincidint amb l'inici de la crisi econòmica, quan la xifra va saltar de 15 a 70 en un any. Tota aquesta allau l'han hagut d'afrontar amb el mateix personal que tenien abans: un jutge, un secretari i vuit funcionaris.

Però aquest és un organigrama teòric. L'elevada rotació del personal fa que les baixes siguin molt freqüents. La situació real en aquest jutjat és que moltes vegades només hi treballen la meitat dels funcionaris, cosa que obliga el secretari i la jutge titular a assumir moltes tasques que no són pròpies del seu rang. Aquest altíssim nivell de mobilitat també afecta el ritme de treball perquè els funcionaris nous triguen un temps a adaptar-se.

Impossible complir els terminis
A la pràctica, aquesta combinació de factors incapacita el jutjat per resoldre els casos en un any, que és el termini que marca la llei. Al Jutjat Mercantil de Tarragona tenen actualment 271 concursos de creditors en tramitació, 110 dels quals són de l'any passat. Un cas complex pot trigar fins a 3 anys a solucionar-se, fet que representa un greu perjudici per a les empreses que esperen recuperar total o parcialment els deutes acumulats. La situació operativa és, doncs, de col·lapse. I no sembla que amb les actuals retallades pugui fer-se realitat l'ampliació de recursos humans que l'any 2008 va recomanar el Consell General del Poder Judicial per a aquest jutjat, que per factors demogràfics preveia que es creessin quatre noves places, una de jutge, una altra de secretari i dues de funcionaris.

Ja fa temps que la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (Cepta) denuncia aquesta situació. Les empreses afectades, en suspendre els pagaments, contagien altres empreses que estan esperant aquests pagaments i que, finalment, es veuen obligades a presentar també un concurs de creditors. Rafa Muñoz, del gabinet d'estudis de Cepta, explica que "es produeix un efecte dòmino". "En aquest delicat moment -afirma- moltes empreses no poden subsistir molt de temps sense cobrar, i quan l'empresa deutora entra als jutjats, el deute va per llarg".

Segons Muñoz, el col·lapse als jutjats "fa molt mal al teixit empresarial, especialment al de les empreses petites que viuen al dia i que depenen les unes de les altres; l'efecte en cadena és devastador". Per això, des de Cepta demanen més recursos humans per als jutjats.

Treballadors esperen judici
El sindicat UGT també va denunciar fa uns dies els endarreriments en els Jutjats Socials. Segons UGT hi ha més de 2.000 afectats només a la demarcació de Tarragona per aquesta situació. El coordinador dels serveis jurídics de la UGT, Miguel González, explica: "Hi ha casos gravíssims, amb demandes interposades per treballadors que reclamen que l'empresa els pagui el salari i altres que estan relacionats amb indemnitzacions o invalideses que ja fa més de dos anys que es van formular i per a les quals encara no hi ha assenyalada la data de la vista".

Un dels aspectes més negatius, assegura UGT, és que la necessitat de disposar de diners amb urgència fa que els treballadors acceptin acords amb les seves empreses molt per sota del que podrien obtenir si la justícia fos efectiva. Segons González "ens estem trobant amb un fenomen que fa molt que no vèiem: molts treballadors acudeixen a nosaltres amb la cartilla de racionament de Càritas, i en aquestes situacions és molt difícil que es pugui portar una negociació a bon port".

Segons el sindicat, es dóna la paradoxa que, des que els tres Jutjats Socials de Tarragona es van unificar en un edifici, el ritme de resolució de casos encara és més lent, perquè han de compartir la mateixa sala de visites i això en dificulta el funcionament. Per redreçar la situació, el sindicat demana més Jutjats Socials. Una altra de les seves peticions és que s'aturin els embargaments i desnonaments a les persones que estan pendents de judici fins que surti la sentència, ja que si els és favorable, la injecció de diners pot fer que en molts casos es puguin afrontar els deutes.

Justícia descarta més recursos
El departament de Justícia, per la seva banda, considera que el personal assignat als jutjats de tots dos àmbits a Tarragona és l'adequat i descarta una ampliació dels recursos humans. En el cas dels Jutjats Socials, fonts de la conselleria argumenten que fins al 2009 el nombre de casos estava per sobre de la mitjana catalana, però que aquesta ràtio s'hauria anat corregint amb la creació del tercer jutjat fins al punt que l'any 2010 ja es va posar per sota la mitjana. En el cas del Jutjat Mercantil, també s'assegura que el nombre de casos va baixar un 20% entre desembre del 2009 i el mateix mes del 2010. Per això esperen que, tot i reconèixer un cert retard en la tramitació dels casos, la situació tendeixi a normalitzar-se.

Més continguts de