Una crisi de fe

Davant les preguntes dels fills sobre què s'hauria de fer per solucionar un determinat problema, la resposta clara i rotunda del pare acaba sent contestada. I si és tan clar, per què no es fa? Explicar que la realitat és molt complexa i que hi ha molts interessos creuats és més difícil. En el cas de la crisi del deute és evident que alguna cosa important hauria de canviar, perquè pot provocar una crisi de fe en el sistema democràtic i una enorme revolta social. De fet, ja està passant. No es pot permetre que tres agències de qualificació manin per sobre de governs i d'institucions. Però diguem-ho tot: reflecteixen el mercat i els inversors, que també manifesten una crisi de fe en els dirigents de la UE, que són incapaços de crear confiança i tenen polítiques contradictòries, sense un horitzó clar, i això es paga car.