LLUITA CONTRA EL FUM

El hostalers demanen retirar la llei del tabac

Farts de l'impacte econòmic que asseguren que els està suposant l'entrada en vigor de la llei del tabac, hostalers i restauradors s'han unit per demanar que se suspengui la llei que s'aplica des del 2 de gener i s'estudiïn modificacions que suavitzin les seves pèrdues econòmiques. La demanda és fruit de la primera trobada de les diferents associacions que formen la junta directiva de la Federació Espanyola d'Hostaleria que ha servit, com apunta el seu adjunt a la direcció, José Luis Guerra, per comprovar que la caiguda de la facturació, provocada per la prohibició de fumar, "ha estat generalitzada al conjunt de l'Estat i que, per tant, la idea que es va vendre d'un possible increment de caixa per la desaparició del fum era falsa". De tota manera, els hostalers apunten que no volen deixar-se portar per unes primeres impressions, que "podrien no correspondre's amb la realitat", i que per tant esperaran a tancar el gener per fer un estudi acurat de l'impacte econòmic de la nova llei.

La seva idea, a banda de demanar la supressió immediata de la prohibició absoluta de fumar a l'espera d'introduir canvis en el cos de la llei, és crear una plataforma que aculli les organitzacions i ciutadans que desitgin solidaritzar-se amb el sector i que estiguin en contra de l'aplicació de la llei. L'objectiu és recollir signatures per presentar una iniciativa legislativa que anul·li la prohibició total del tabac als establiments d'oci i hostaleria. Segons Gaietà Farràs, president del Gremi de Restauració de Barcelona, la baixada de facturació a Catalunya s'ha situat entre el 15 i el 30%, "una baixada força per sobre de les previsions inicials", i en altres punts de l'Estat aquesta punxada podria ser encara força més pronunciada.

Més continguts de