Publicitat
Publicitat

Com m'afecta la reforma

Tindré un contracte més precari?

La reforma posa sobre la taula un nou contracte indefinit, condicions específiques per als joves i els que tenen més de 45 anys i avantatges en forma de bonificacions per a l'empresa.

1. Com serà un futur contracte indefinit?

Els nous contractes indefinits que podran fer el 99% de les empreses (les de menys de 50 treballadors) tindran un període de prova d'un any en què podran acomiadar el treballador sense haver-li de pagar cap tipus d'indemnització.

A l'hora de fixar el salari d'aquest contracte, l'empresa podrà tenir en compte que el treballador podrà seguir cobrant un 25% de l'atur en cas que hagi generat el dret a percebre la prestació anteriorment. En cas d'acomiadament del treballador abans de tres anys, l'empresa haurà de tornar al govern les bonificacions i deduccions fiscals rebudes, que poden arribar als 3.600 euros.

2. Tindré contractes de formació fins als 30 anys?

A partir d'ara, sí, sempre que sigui en altres sectors d'activitat. Ja no hi haurà una limitació que dicti que un cop s'ha treballat amb un contracte d'aquest tipus no se'n pot tenir cap altre. L'empresa ho podrà fer amb tots els menors de 30 anys, en lloc dels joves de fins a 25 anys, almenys fins que la taxa d'atur no baixi del 15%. La durada pot ser d'entre 1 i 3 anys. La formació que va unida a la feina ja no s'haurà de fer en un centre educatiu, sinó que es podrà fer a distància des de la mateixa empresa. La bonificació per a l'empresa pot arribar a ser del 100%.

3. Seré un treballador temporal per sempre?

Ara mateix hi ha una moratòria pel que fa a les limitacions per encadenar contractes temporals en una mateixa empresa o grup empresarial més enllà dels 24 mesos, que era el màxim previst abans de la reforma del 2010. La nova norma marca que a finals del 2012 tornarà a estar vigent el període de dos anys en què un treballador pot treballar com a temporal en una empresa o empreses del mateix grup. La moratòria la va aprovar l'anterior govern socialista amb la reforma del 2010, que va aixecar els límits en el treball temporal per reduir l'atur.

4. Els treballadors a temps parcial notaran canvis?

La novetat és que es podran fer hores extres pactades prèviament amb l'empresari en proporció a la durada de la jornada. Fins ara, no existia aquesta possibilitat.

Com poden canviar el sou i les condicions?

S'ampliarà el marge perquè l'empresa apliqui rebaixes de sou o modifiqui condicions sense l'autorització prèvia de cap autoritat.

1. Quan em poden abaixar el sou?

La reforma permet a l'empresa aplicar rebaixes de sou via pacte amb els treballadors o bé, si s'aporten causes, de manera directa sense acord. El sou es podrà tocar per motius de productivitat i competitivitat que no es concreten més.

2. I el conveni col·lectiu, on queda?

Aquest és un dels canvis centrals de la reforma. El conveni d'empresa s'imposa sobre els de sectors o geogràfics. L'empresa guanya poder per despenjar-se del conveni si li cauen els ingressos o les vendes durant dos trimestres seguits. En cas que acabi la vigència del conveni hi haurà dos anys de termini per pactar el nou. Si no, es passarà a dependre del que digui estrictament l'Estatut dels Treballadors.

3. Em poden canviar la categoria professional?

Les categories desapareixen i es parla de grups, amb funcions molts més àmplies que permetran exigir noves funcions als treballadors de dins de cada col·lectiu.

Acomiadar-me serà fàcil i barat?

L'acomiadament serà més barat encara que sigui improcedent i serà més fàcil trobar causes que el justifiquin.

1. Què cobraré si perdo la feina?

Si l'acomiadament és improcedent (no n'hi ha causes) la indemnització serà de 33 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats, en lloc dels 45 dies i 42 mensualitats d'abans de la reforma. Si es considera justificat, el treballador rebrà 20 dies per any. La clau de la reforma passa per ampliar els casos en què es podran al·legar causes. Una baixada de les vendes o problemes de competitivitat que no s'especifiquen seran suficients. Les opcions del treballador seran acceptar-ho o recórrer al jutge.

2. Em poden acomiadar si falto molt a la feina?

L'absentisme es controlarà de manera individualitzada i en cas que el treballador falti l'equivalent a 8 dies en dos mesos consecutius, l'empresa podrà acomiadar-lo. Els experts assenyalen que és una mesura per combatre els casos clars d'absència a la feina i apel·len a la raonabilitat de les empreses i, en última instància, a la del jutge.

3. Qui mana si hi ha desacord?

El tribunal tindrà l'última paraula i podrà ordenar el reingrés del treballador o bé que se li paguin 33 dies en comptes de 20 si es considera injustificat l'acomiadament. El gran canvi és que els salaris que no ha rebut el treballador durant tot el temps que dura el procés judicial ja no s'hauran de pagar com fins ara.

4. Canvien les regles en els acomiadaments col·lectius?

En cas que l'empresa faci un expedient de regulació d'ocupació per retallar plantilla, serà justificat només amb tres trimestres de caiguda de vendes o ingressos. Ja no caldrà que l'administració laboral ho autoritzi.

Quin és el paper de la formació i l'orientació?

La norma fixa les hores que cada empresa ha de donar de formació. En el cas dels aturats, s'habilita les ETT per actuar d'agències de col·locació i assessorar-los per trobar una feina.

1. Estic a l'atur, em poden ajudar les agències de col·locació?

Amb la nova llei, pots adreçar-te a qualsevol empresa de treball temporal o bé a altres entitats homologades per col·laborar amb el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) en l'orientació i assessorament laboral. Encara no s'ha aclarit, però, com s'articularà la relació entre els serveis públics i els privats.

2. L'empresa té l'obligació d'oferir-me formació?

La formació obligatòria a cada treballador és de 20 hores anuals retribuïdes. L'empresa, però, pot acumular les hores de tres anys i oferir la formació concentrada.

3. Si m'obliguen a canviar de funció, m'han de formar?

El treballador ha de rebre formació per aprendre la nova tasca. La novetat és que no haurà de combinar la feina i la formació extra, sinó que l'empresa haurà de deixar que dediqui aquest temps remunerat a formar-se.

Més continguts de

PUBLICITAT

El + vist

El + comentat

PUBLICITAT
PUBLICITAT