Publicitat
Publicitat

UNIVERSITATS

L'acord de rectors i Govern també exigeix un 80% de graduats

Els màsters amb menys de 20 alumnes tancaran en tres anys

Els màsters que no arribin als 20 alumnes o que no assoleixin un 80% d'estudiants graduats hauran de tancar com a màxim en tres anys. Un altre requisit serà la producció científica dels professors.

Un dels eixos principals de la reforma del sistema universitari públic que planteja el Govern és la racionalització del mapa de titulacions, com a mesura d'eficiència i alhora d'estalvi. Abans d'encarar un futur mapa de graus, en què serà més complicat assolir consensos, la secretaria d'Universitats ha posat fil a l'agulla en el camp dels màsters. Després de la mesura més immediata, que va ser reduir l'oferta de màsters un 7% per aquest curs, calia posar rumb cap a la reducció global, que el Govern preveu del 30% en dos anys. Amb aquest fi, l'última reunió de la junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va aprovar, amb l'acord de tots els rectors de les universitats públiques, els criteris que hauran de complir tots els màsters per seguir oberts. El nombre mínim d'estudiants matriculats ha de ser de 20 persones, tot i que s'hi introdueix una reserva: si són menys alumnes però es matriculen per a un nombre de crèdits equivalent al de 20 alumnes (20 matrícules per cada crèdit impartit), el màster podria seguir.

El segon requisit és una taxa de graduació mínima del 80% dels universitaris matriculats amb dedicació principal al màster. Entre els estudiants amb dedicació parcial, l'índex d'aprovats mínim serà del 40%.

Per últim, s'estableix com a condició que els professors de màster dediquin el 50% del seu temps a l'activitat professional "acreditada" en aquella àrea d'expertesa o la "producció científica". "Quan un programa hagi tingut un dels indicadors en alerta durant dos períodes consecutius, es considerarà condicionat, i en finalitzar el tercer període, el màster es considerà extingit", és a dir, no s'oferirà per al pròxim curs, diu el text aprovat per totes les universitats catalanes, al qual ha tingut accés l'ARA.

L'excepció dels estratègics

L'acord, però, també preveu que si un dels tres criteris s'incompleix de manera "molt significativament per sota del llindar", aquell màster acabaria "abans del termini de tres cursos". De fet, per al criteri del nombre d'alumnes, el curs 2010-2011 ja es comptabilitza com a primer període. L'acord aprovat té prevista una exempció a aquests tres requisits per als màsters "estratègics". I fixa que ho seran els que acreditin un alt índex d'ocupació de les persones graduades; un nombre elevat d'estudiants internacionals, o bé la "correspondència entre la temàtica de la titulació i l'especialització de la universitat" que l'imparteix. Amb tot, aquests tipus de màsters no poden superar -diu l'acord- el 5% de l'oferta global del sistema, i es distribuiran entre els centres de manera proporcional al nombre d'alumnes de màster que tenen, amb un mínim de dos per universitat.

Més continguts de

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT