Un objectiu inassolible

És assolible que la Generalitat passi d'un dèficit del 3,9% del PIB català el 2010 a l'1,3% del PIB el 2011, com li exigeix el govern central? No, excepte que es rebaixi la despesa pública per sota del límit acceptable per garantir un nivell bàsic de prestacions als ciutadans o que l'Estat pagui el que deu a la Generalitat per l'incompliment de l'acord de finançament. Amb això passem el dèficit de la Generalitat a l'Estat? La resposta es troba en considerar quina administració presta els serveis bàsics de caràcter personal (educació, sanitat, serveis socials), que són els que haurien de ressentir-se menys de la retallada. Si els presta la Generalitat, sembla evident que l'Estat hauria d'assumir la major part de l'ajust. És hora que el govern central assumeixi que tenim un estat descentralitzat, i que les decisions s'han de prendre des d'aquesta perspectiva, i no des d'una posició de poder en què es consideren les autonomies no governs autònoms, sinó pures administracions sotmeses al poder central.

Més continguts de