La Generalitat guanya el cas de les obres d'art adquirides al Monestir de Sixena

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional el dret de retracte que el govern d'Aragó volia exercir sobre el centenar d'obres que el Govern català va comprar entre el 1983 i el 1992. La sentència tanca el capítol judicial més antic del litigi per les obres d'art de la Franja

El Tribunal Constitucional ha declarat anticonstitucional –i per tant anul·la– les dues Ordres amb què el conseller de Cultura del govern d'Aragó va demanar el 1997 i el 1998 excercir el dret de retracte sobre el centenar obres d'art que la Generalitat havia adquirit entre el 1983 i el 1992 a les monges del Monestir de Sixena (Osca) i que actualment es troben al MNAC i al Museu de Lleida. El conseller d'Educació i Cultura d'Aragó va exercir el dret de retracte per aquelles peces emparant-se en la llei espanyola de Patrimoni Històric i en la llei de Patrimoni Cultural d'Aragó.

El Govern va instar la Diputació General d'Aragó a derogar aquelles dues ordres, petició que va ser rebutjada. El govern aragonès defensava les seves competències "sobre el patrimoni cultural en sentit ampli i sobre les polítiques necessàries encaminades a recuperar el patrimoni aragonès que es trobi situat fora del territori d'Aragó". Davant la publicació d'aquestes dues ordres, el 1998 la Generalitat va plantejar un conflicte positiu de competència contra el govern d'Aragó. L'alt tribunal ha donat la raó al seu requeriment considerant que l'exercici del dret de retracte d'Aragó envaeix les competències de l'Estatut sobre patrimoni històric, artístic i de museus. La sentència tanca un dels capítols judicials oberts més antics del litigi per l'art de la Franja.

El Tribunal Constitucional remarca el dret del Govern català "a exercir la seva competència sobre patrimoni històric sobre els béns que es troben en el seu territori, amb independència de quin sigui l'origen dels mateixos". "Catalunya ve complint la funció de preservar el patrimoni històric i artístic d'Espanya, i resulta constitucionalment congruent des d'aquesta perspectiva, atès que els béns sobre els quals se centra la controvèrsia estan en condicions de conservació adequades a Catalunya,  que segueixin a la comunitat autònoma en què es troben", diu la resolució.