Descobreixen a Ullastret un objecte de plom amb una inscripció ibèrica

Es tracta d'una troballa "excepcional" i ha aparegut a les excavacions del jaciment del Baix Empordà

Els arqueòlegs que treballen en les excavacions del fossat defensiu del Puig de Sant Andreu de la ciutat ibèrica d'Ullastret (Baix Empordà) han descobert una troballa "excepcional", segons el departament de Cultura. Es tracta d'un petit objecte de plom amb una inscripció ibèrica que correspondria a l'escriptura nord-oriental dual de 16 signes, segons l'estudi preliminar dut a terme per l'investigador Joan Ferrer. 

La peça s'ha trobat als nivells que cobrien el fossat i pesa 65 grams. Després de la troballa, l'objecte s'ha traslladat al laboratori de restauració del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona per a una primera avaluació del seu estat de conservació i per fer-ne un estudi més acurat. 

Les excavacions del fossat defensiu del jaciment d'Ullastret van començar al novembre i formen part del projecte de restauració de les muralles de la ciutat ibèrica, que duu a terme la direcció general de Patrimoni Cultural del departament de Cultura. Amb una durada prevista de quatre mesos, la restauració de la muralla i la part descoberta del fossat mostrarà un dels sistemes defensius més importants del món ibèric.