Publicitat
Publicitat

DRETS D'AUTOR

La SGAE decideix el seu futur

21.129 socis elegiran avui els 39 membres de la junta directiva de la Societat General d'Autors i Editors post Teddy Bautista. Els representants de les 4 candidatures principals responen a l'ARA

Les preguntes

 1. Què és el que ha de canviar a la SGAE?
 2. Quin sistema de recaptació proposen?
 3. Què els diferencia d'altres candidatures?
 4. Quina sensibilitat tindran amb els territoris?

José Miguel Fernández Sastrón 

 1. La SGAE necessita una regeneració completa. El més important és que torni a dedicar-se a les funcions que mai no havia d'haver abandonat: identificar i repartir drets d'autor i promocionar la cultura. Caldrà equilibrar el deute (137 milions d'euros) i això passa per fer una desinversió en la xarxa de teatres Arteria. També reduirem el capítol de drets pendents d'identificació, treballarem per oferir un model de negoci competitiu a internet i modernitzarem l'entitat.
 2. Volem aprofitar la tecnologia perquè la recaptació sigui justa. La SGAE ha d'explicar què cobra i per què. Hem de reduir els sondejos en favor de l'empremta digital, eliminar els fulls d'autor i replantejar el sistema perquè sigui transparent. Perquè l'autor estigui sempre informat de la difusió de les seves obres, proposem una targeta digital. Les actituds prepotents i les amenaces, tot i que han sigut minoritàries, desapareixeran.
 3. El coneixement del funcionament de l'entitat i el fet d'haver presentat propostes concretes. Vam ser els únics que ens vam presentar a les anteriors eleccions contra l'equip de Teddy Bautista i algunes de les mesures que vam proposar per implantar un procés electoral més just ja estan vigents.
 4. La SGAE ha de promocionar el repertori en totes les llengües oficials. I preocupar-se que les seus en les comunitats autònomes donin el màxim servei al soci.

Antón Reixa

 1. És fonamental reconciliar-se amb la ciutadania i acabar amb la gestió econòmica sumptuosa i ostentosa. També cal actualitzar les tecnologies per mesurar els drets d'autor i per conquerir el mercat digital. Volem modificar els estatuts per canviar els poders del president i del consell de direcció. I en dos anys, reescriure els estatuts defensant la descentralització. Cal renovar l'organigrama de la SGAE perquè el president no tingui un poder absolut. La nostra proposta és que hi hagi un director general triat amb un sistema objectivable de selecció de personal.
 2. Volem millorar la recaptació per augmentar el repartiment mitjançant un pla de transparència. Una SGAE més transparent redundarà en la millora de les recaptacions i l'increment de les liquidacions.
 3. L'afany de descentralització, perquè el 60% dels socis de la SGAE no vivim a Madrid. La nostra intenció és territorialitzar els sondejos, impulsar els centres territorials perquè siguin els socis de cada territori els que triïn els seus representants i descentralitzar la Fundació Autor.
 4. La mateixa naturalesa de la candidatura ja és perifèrica. Agrupem socis catalans, gallecs, andalusos, bascos i els sectors més crítics de Madrid. El nostre caràcter perifèric fa que tinguem una sensibilitat especial amb les diferents llengües de l'Estat.

Iván García-Pelayo

 1. Ha de canviar l'estructura, perquè el model de desenvolupament de negoci ha canviat en l'era digital. Hem de modificar criteris tarifaris, i cal fer una aproximació a uns models que prevegin una estructura més humana i tecnològica. És necessari reestructurar-la. La SGAE ha de ser més orgànica i ha de potenciar l'aplicació de la R+D. Hem de portar l'entitat al segle XXI.
 2. Hem de treballar amb eines diferents, sobretot en les xarxes comercials de recaptació, que s'han d'adaptar a una nova realitat i a uns nous models de negoci. Per exemple, ara en la majoria de concerts els artistes ja no van a caixet, sinó a taquilla, i això s'ha de tenir en compte perquè la gent arrisca. També preveiem els micropagaments i les liquidacions més curtes.
 3. Nosaltres tenim un programa electoral de veritat. Identifiquem els problemes i proposem solucions. Les altres candidatures, en canvi, es limiten a presentar una mena de decàleg de bons propòsits que té més a veure amb el màrqueting que amb un programa electoral.
 4. La SGAE sempre ha tingut una profunda sensibilitat de suport i projecció de les cultures catalana, gallega i basca. En aquest sentit no hem de canviar gaires coses perquè ja és el marc en què es treballa, però la descentralització és important. Hem de facultar les diferents zones amb recursos perquè la SGAE sigui d'on són els socis.

Jaume Sisa

 1. Ha de canviar la manera de fer, la imatge i la sensació de desgovern que projecta. Volem una regeneració i un sanejament de l'entitat amb les eines del seny, perquè la SGAE és una entitat que si no existís s'hauria d'inventar. Nosaltres estem al servei del soci i dels autors. Hem de fer una SGAE moderna que ofereixi estabilitat al soci.
 2. El sistema de recaptació ja funciona, però s'ha d'actualitzar i modernitzar. El gran repte és la qüestió digital. Necessitem una SGAE digitalitzada, i que una gran part de la recaptació pugui ser informàtica. Cal una inversió i un equip professional rigorós. A quatre anys vista s'ha de renovar tota l'estructura del sistema de recaptació.
 3. Hi ha dues candidatures presidencialistes, amb líders que han fet una campanya molt mediàtica. Això no és el que necessita la SGAE. Volem una junta que limiti els poders del president. Creiem en el treball de l'equip i en els socis. També proposem un director general professional, que ha de ser un gestor amb experiència empresarial. Escollirem els millors tècnics i directius i els posarem objectius que hauran de complir.
 4. Sensibilitat màxima. La SGAE no ha discriminat mai els autors per la llengua. La descentralització administrativa sí que és important, però el futur passa per la fusió amb entitats europees en un àmbit supraestatal.
Els llibres que ens fan grans

Més continguts de

Els llibres que ens fan grans
PUBLICITAT
PUBLICITAT