Creieu que la Llei Sinde aconseguirà aturar la pirateria a Internet?

Votar 252 Vots | Resultats

  • No, cada vegada hi ha més programes i pàgines de descàrrega 51%

  • Sí, a partir d'ara serà més difícil descarregar continguts 6%

  • Tot continuarà més o menys igual 42%

252 Vots | Tornar