Música

Els socis de l’Orfeó Català aproven la fusió dels òrgans de l'entitat en una sola fundació

La presidenta, Mariona Carulla, diu que el pas de concentrar en una sola fundació el paper que fins ara tenien l'Associació Orfeó Català, la Fundació, el Consorci i el Cor de Cambra és "transcendental" per encarar el futur amb "estabilitat" i fer-lo més "àgil i transparent"

Una seixantena de socis de l’Orfeó Català han aprovat aquesta tarda, en assemblea general extraordinària, la proposta del nou pla estratègic (2011-2015) que ha presentat el director Joan Oller amb la presidenta, Mariona Carulla. La refundació del Palau de la Música es posarà en marxa l'1 de gener del 2012 i la decisió més important és que s'unificaran les quatre entitats que integren el Palau de la Música (la Fundació, el Consorci, l'Associació Orfeó Català i el Cor de Cambra) en una de sola, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música. Així, la direcció busca simplificar la gestió per incrementar l'eficiència de l'entitat, sota un govern amb els tres estaments representats, l'Orfeó Català, els mecenes i les administracions públiques. La nova entitat es posarà en marxa un cop el procés sigui aprovat d’una banda, pel Patronat de la Fundació Orfeó Català – Palau de la Música Catalana, i de l’altra, pel Consorci del Palau de la Música Catalana.
 
D’altra banda, la Fundació OC-PMC també modificarà els seus estatuts i la composició dels òrgans de govern. La Fundació nomenarà un nou Patronat (on l'Associació Orfeó Català es mantindrà com a entitat majoritària), amb una Comissió Delegada. També constituirà un Consell de Mecenatge, que tindrà les funcions de nomenar els membres del Patronat i ajudar a augmentar els recursos, i finalment crearà les comissions de comptes, artística i tècnica. 

El Pla Estratègic es vertebra en nou objectius: augmentar la centralitat de l'Orfeó Català, els cors i l'Escola Coral; generar un discurs artístic propi, singular i genuí que faci de l'Orfeó i el Palau un ambaixador d'excel·lència artística; incrementar els públics del concerts; generar una societat compromesa amb els valors de l'Orfeó i el Palau; participar en projectes culturals; donar suport a la conservació, interpretació i difusió del patrimoni de l'entitat; internacionalitzar els valors; la programació musical pròpia; i incrementar els ingressos i fer més eficients els processos interns de gestió. El pla també preveu passar del 18% al 30% de programació pròpia destinada a buscar nous públics, impulsar nous cicles i organitzar tres de cada cinc concerts que es fan al Palau (ara n'és un de cada cinc).

Aquests nou objectius es desenvolupen en 12 programes d'actuació, entre ells, l'activitat del cor de l'Orfeó, l'Escola Coral, el Cor de Cambra, la programació artística, el Servei Educatiu, el patrimoni arquitectònic i documental, la reformulació de la 'Revista Musical', un programa específic per la creació de públics, mecenatge, internacionalització i explotació de les sales.

Més continguts de