Història

7. Personal del servei d’espionatge nazi a Barcelona

Capítol 7 de la sèrie 'Informes dels contraespies francesos a Barcelona'

No hem de confondre el personal de l'Abwehr amb els agents: ni tot el personal era agent, ni tots els agents formaven part del personal.

Gustave Coslich (un dels quatre àlies de Gottfried Pau Taboschat, Don Pablo) era el cap de l'SRA (Services de Renseignement Allemand).

Karl Deininger, delegat a Barcelona del ministeri de producció d’armament del Reich.

Jakob Endress, oficial i cap de l’espionatge tècnic aeri.

Fortmann s’ocupava de comprar clandestinament el wolframi.

Alfred Fuchs, instructor d’agents.

Hermann Goeritz (àlies Hohenneger), cap de l’Abwehr 3.

Arthur Gold (àlies Gehrlich, àlies Nicky) s’ocupava del tràfic clandestí de l'SRA.

Georges Grégoire (àlies Gregorio, àlies Schesak), adjunt de Don Pablo. S’ocupava del reclutament, la instrucció dels agents i de les filières Espanya-França.

Kurt Engel depenia de l’Abwehr de Stuttgart i s'encarregava d’enviar els agents a l’AFN (Àfrica del Nord).

Guillermo (àlies Henry Guillaume) era l’encarregat de reclutar i enviar els agents a les fileres del Pirineu.

Heinrich von Gussek, el contacte a Berlín.

Ernst Hammes, acabava de ser destinat a Madrid.

Hermann Hampfler, cap de l'SD (servei d’informació de les SS) de Barcelona.

Heinz Hasse (àlies Henry Hasse, àlies Hans Heinemann), encarregat del reclutament d’agents entre els refugiats polítics francesos. Era membre de l'SD de Barcelona.

Adolf John, oficial de la Legió Còndor.

Wilhelm Kellermann, encarregat de la vigilància d’estrangers.

Kellner, adjunt de Goeritz a Barcelona.

Bertie Koepke (àlies Don Pedro) era l’adjunt de Taboschat. Pertanyia a la Legió Còndor.

Walter Krauser feia d’enllaç entre el consolat i la xarxa Gregorio.

Hans Leutner (àlies Lordner, àlies Don Ernesto, àlies Ernesto Strimmer), corresponsal a Barcelona d’Helmut Maurer, cap de les finances alemanyes a Espanya.

Heinz Löwe (àlies Pietro) feia d’enllaç entre els SRA de Barcelona i Tarragona.

Oskar Martin, oficial de l'SD alemany.

Kurt Mayer, enllaç per a l'SRA de Barcelona.

Karl Mode (àlies Don Carlos) formava part de la secció d’aviació i feia de bústia d’enllaç.

Horst Müller (àlies Portal, àlies Federico), encarregat d’enviar els agents de l'SRA a l’Amèrica del Sud. La seva dona també era agent de l'SRA de Barcelona.

Conrado Ordóñez, de nacionalitat espanyola, donava instruccions al comandant César León, oficial de l'SRA d’aviació de Madrid.

Karl Heinrich Panhorst era capità de la Wehrmacht i depenia de l'SRA de la Haia (Països Baixos).

Anton Pock, secretari del cap de l'SD de Barcelona i encarregat de la secció de sabotatge. Estava sota les ordres de Hammes.

Walter Prieger depenia de l'SRA de Bremen i Hamburg.

Riemann, agregat comercial del consolat del Reich a Barcelona.

Rueggeberg, cònsol del Reich a Barcelona.

Georg Wilhelm Schesak (àlies Don Gregorio, àlies Gregor, àlies Grégoire, àlies Jorge), adjunt de Taboschat (Don Pablo) a l’Abwehr 1 de Barcelona. S’ocupava del reclutament i de les fileres pirinenques.

Gottfried Paul Taboschat (àlies Don Pablo, àlies Gordo, àlies Gottfried, àlies Gustave Coslich), cap de l’Abwehr 1.

Uebele (o Ubele) pertanyia a l’Abwehr 1.

Hans Urban, exmembre de l'SD de Perpinyà i membre de l'SD de Barcelona.

Edouard Zintgraff (àlies Don Alfredo), radiotransmissor personal de Taboschat.

I en el capítol 8: Empreses alemanyes que donaven cobertura als espies nazis