Publicitat
Publicitat

DRETS D'AUTOR

Cultura fa el primer pas perquè es pugui crear una SGAE catalana

La conselleria de Ferran Mascarell crea el registre per a societats de drets d'autor que estava previst a l'Estatut

El Departament de Cultura ha creat un registre d'entitats de drets de la propietat intel·lectual, pas previ imprescindible perquè es pugui crear una SGAE a Catalunya. Es desplega així l'article 155 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que estableix que la Generalitat té la competència executiva per protegir els drets de propietat intel·lectual de les persones que viuen al país i dels drets que s'hi generen.

El conseller Ferran Mascarell, tot i que va treballar a la SGAE espanyola, s'ha mostrat en entrevistes amb l'ARA partidari que es crei una entitat catalana: "És cert que una entitat de gestió col·lectiva més gran és més eficient, però també és indubtable que a les entitats de gestió estatals els autors catalans i el consum a Catalunya aporten gran part dels ingressos, de l'ordre del 30%.

El registre de la Generalitat permetria organitzar una entitat de gestió que operés a Catalunya. Segons l'Estatut també correspon a la Generalitat "l'autorització i la revocació de les entitats de gestió col·lectiva dels drets de propietat intel·lectual que actuïn majoritàriament a Catalunya, i també assumir tasques complementàries d'inspecció i control de l'activitat d'aquestes entitats".

Fins ara, Catalunya comptava amb un Registre de la Propietat Intel·lectual en el qual es registraven drets sobre obres (de composicions musicals a obres teatrals o fina a pàgines web). Amb la creació del Registre d'entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual de Catalunya, ara també es possibilita que a Catalunya es registrin no només les obres, sinó també les societats que gestionin els drets de propietat intel·lectual a Catalunya.

Els llibres que ens fan grans

Més continguts de

Els llibres que ens fan grans
PUBLICITAT
PUBLICITAT