Llibres

S'inaugura una biblioteca cada mes en els darrers sis anys

La Generalitat renova el Mapa de la Lectura Pública, que adequa els equipaments bibliotecaris a la demografia actual

Des del 2008 s'han inaugurat 91 biblioteques a Catalunya, una xifra que suposa una mitjana de 15 biblioteques per any. Segons el nou Mapa de la Lectura Pública que la Generalitat ha aprovat aquest dilluns, entre el 2008 i el 2014 s'han creat 34 serveis nous en municipis o barris on no n'hi havia i s'han dut a terme 57 trasllats d'equipaments ja existents. El document certifica que tots els municipis de més de 30.000 habitants disposen almenys d'una biblioteca, com també les localitats de més de 5.000 habitants, excepte Dosrius i Vilafant. Dels 71 municipis d'entre 3.000 i 5.000 habitants, 54 tenen un equipament bibliotecari. A més, el 93% de la població disposa d'un servei bibliotecari a la seva localitat i el 46% té el carnet de la biblioteca pública.

Per establir el tipus de biblioteca que correspon a cada població, el nou Mapa de la Lectura Pública inclou diversos canvis. El primer fa referència al fet que la superfície requerida pels equipaments sigui la superfície útil d'ús bibliotecari, i no l'espai construït. A l'hora de determinar el grau d'adequació de les biblioteques ja existents s'ha establert que, fins a una futura actualització, es considerin adequades si arriben al 50% de la superfície proposada. També es tindrà en compte l'existència d'altres equipaments al municipi, com ara sales d'exposicions o espais polivalents, per determinar el nivell d'adequació de les biblioteques. Per acabar, s'ha substituït la proposta d'actuació "construir un nou equipament" per una opció més inclusiva que determina "ampliar o traslladar l'equipament".