ARTS ESCÈNIQUES

És el primer sindicat de sindicats de les arts que es crea a Espanya

Els artistes de les arts escèniques i audiovisuals creen un sindicat, SindicArt

El formen els sis principals sindicats sectorials, i ja neix amb 2.300 afiliats

Amb la mirada posada a Anglaterra i el sindicat Equity, que engolba tots els professionals de l'entreteniment, la creació i les indústries culturals, aquest matí s'ha presentat en públic el sindicat SindicArt. El conformen els sis principals sindicats sectorials de les arts escèniques i audiovisuals ja existents, que aglutinen un total de 2.300 associats: l' AADPC (Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya), l'Ad’EC (Associació d’Escenògrafs de Catalunya), l'APDC (Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya), l' AREC (Associació de Regidoria de l’Espectacle de Catalunya), l' ATECat (Associació de Tècnics i Tècniques de l’Espectacle de Catalunya) i el SIGC (Sindicat de Guionistes de Catalunya).

Els seu principal objectiu és aconseguir tenir un representant sindical, a través del qual es podria negociar després un conveni col·lectiu (per a un sector que ara està poc i mal regulat per un Reial Decret general, i només funciona amb convenis molt específics), incidir en les millors condicions de contractació, pressionar perquè els artistes gaudeixin de la formació i el reciclatge que paguen amb les seves nòmines, facilitar les gestions a hisenda i garantir les correctes prestacions de la seguretat social.

Els representats de SindicArt han anunciat que es plantegen els objectius a llarg termini. El 2011, de moment, es proposen fer una radiografia laboral d'un sector molt desconegut, que té un percentatge de contractació temporal i de treballadors autònoms encoberts molt alt, i que té la dificultat afegida de l'intrusisme laboral, la manca d'estudis oficials de part dels professionals i una xifra d'atur –calculen– molt alta.

Més continguts de