crisi coronavirus

Els festivals podran acollir-se als "supòsits de la força major"

Aquesta és una de les mesures extraordinàries del nou decret llei aprovat pel Govern

Els festivals i esdeveniments culturals podran acollir-se als "supòsits de la força major" en cas que hagin de suspendre's o ajornar-se. Aquesta és una de les novetats del nou decret, el quart de mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del Covid-19 aprovat aquest divendres pel Govern.

En l'apartat del decret dedicat als esdeveniments culturals es descriuen "els casos de suspensió o ajornament dels esdeveniments culturals que, per la seva rellevància, envergadura i naturalesa internacional, requereixen una preparació especial i depenen en gran mesura de la mobilitat dels assistents, fins i tot, quan es preveu que tinguin lloc després de l'aixecament de l'estat d’alarma". I s'especifica que "a aquests esdeveniments culturals els serà d'aplicació el supòsit de la força major, sempre que es donin els requisits següents: a) que estiguessin programats i la venda de localitats iniciada abans del dia 13 de març del 2020, b) que totes o part de les actuacions preparatòries que siguin necessàries per garantir la celebració en les dates programades obligatòriament s'hagin de portar a terme dins del període de l'estat d’alarma o que la modificació de les que s'han fet abans no sigui factible com a conseqüència de l'estat d'alarma. A tal efecte, es consideren actuacions preparatòries, entre d'altres, les contractacions logístiques o artístiques, l'obtenció de llicències o drets d'ocupació".

El decret diu també que serà el departament de Cultura qui "determinarà quins esdeveniments compleixen aquests requisits, en funció de la seva repercussió econòmica, mediàtica i cultural, el nombre d'entrades venudes en el moment de declarar-se l'estat d'alarma i el manteniment de futures edicions". Aquest decret llei serà vigent fins que no s'aixequi l'estat d'alarma decretat pel reial decret 463/2020, de 14 de març, i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Acollir-se al supòsit de força major era una de les reclamacions del sector cultural, sobretot de festivals i grans esdeveniments. La força major, per exemple, podria eximir del compliment d'alguns contractes.