Institucions
Cultura 26/04/2011

El Govern crea el Consell Nacional i la Comissió de Recerca d'Arqueologia i Paleontologia

Aquests dos organismes tenen com a objectiu garantir la representació de tots els agents que intervenen en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic

Acn
2 min

BarcelonaEl Govern ha aprovat avui el decret pel qual es crea el Consell Nacional d'Arqueologia i Paleontologia i la Comissió de Recerca d'Arqueologia i Paleontologia. La creació dels dos organismes garanteix la representació de tots els agents que intervenen en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic. Els dos òrgans facilitaran una coordinació més gran de les institucions i els agents que intervenen en la presa de decisions que poden afectar el patrimoni arqueològic i paleontològic. El decret té l'origen en el Pla Integral per a l'Arqueologia a Catalunya (PIACAT), que es va elaborar amb la participació de 150 representants del sector organitzats en onze taules de treball. El PIACAT va suposar l'anàlisi en profunditat de l'estructura del sector de l'arqueologia catalana i de la seva gestió. En les conclusions, a més de destacar la necessitat de coordinar els agents que hi intervenen, es defineixen mecanismes per millorar-ne la gestió, un dels quals és la creació del Consell Nacional d'Arqueologia i Paleontologia i de la Comissió de Recerca d'Arqueologia i Paleontologia.

Els dos nous òrgans tenen la capacitat de proposar les mesures per a la protecció, conservació, recerca i difusió del patrimoni arqueològic i paleontològic. El Consell Nacional d'Arqueologia i Paleontologia és l'òrgan que assessorarà l'administració a l'hora d'implementar actuacions que incideixin sobre el patrimoni arqueològic. Per la seva banda, la Comissió de Recerca d'Arqueologia i Paleontologia serà l'organisme que assessorarà el departament de Cultura en matèria de recerca i vetllarà perquè la recerca que es fa des de diferents organismes i institucions respongui a les prioritats del país.

Amb la creació del Consell Nacional d'Arqueologia i Paleontologia se suprimeix la Comissió Assessora del Servei d'Arqueologia, un òrgan creat el 1990 amb unes funcions centrades en l'assessorament i composta per persones de reconegut prestigi científic. La comissió no permet donar resposta als canvis produïts en les aplicacions pràctiques de l'arqueologia en les últimes dècades ja que s'han incrementat els agents que intervenen en les actuacions sobre patrimoni arqueològic des de la planificació urbanística, la protecció, l'estudi, la conservació i la difusió.

stats