Cada català es gasta 320 euros l'any en cultura: les 10 xifres de l'anuari del sector

L'ocupació en empreses culturals a l'estat ha suposat el 2017 el 2,9% de l'ocupació total

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha fet públic el 12è Anuari d'Estadístiques Culturals que descriu l'evolució de la cultura durant l'any 2015. Aquestes en són les 10 claus:

1. Cada català es gasta 320,8 euros en cultura

La despesa mitjana anual dels catalans en cultura es va situar en els 320,8 euros el 2015, cosa que suposa 5,2 euros menys que l'any anterior (326 euros). Aquesta xifra se situa per sobre la mitjana espanyola, que és de 260,4 euros, 0,3 euros més que el 2014. Aquesta xifra sumen els 11.968,8 euros de despesa dels espanyols en cultura el 2015 (valor superior al de l'any anterior), que representen el 2,4% del total de despesa en béns i serveis. 

La gent gasta sobretot en equips audiovisuals i Internet (42,5%), en serveis culturals com museus, espectacles, biblioteques, ràdio, televisió, etc. (36,3%) i en llibres i revistes (14,6%). 

2. La cultura suposa un 2,9% de l'ocupació total a Espanya

El 2014, l'ocupació en el sector cultural era de 511.800 persones i el 2015, la xifra ha pujat a 515.000, un increment de més de de 3.000 persones que situa l' ocupació cultural en el 2,9% del volum d'ocupació total de l'Estat. 

Els treballadors d'empreses culturals presenten taxes més elevades d'educació superior (67,8%) a les observades en el conjunt nacional (41,9%), però només el 69,2% són assalariats (xifra inferior al total, que suposa un 82,7%). 

El nombre d'empreses amb activitat econòmica vinculada a la cultura el 2015 va ser de 112.037, un 78,6% dels quals eren empreses amb activitats de la indústria o els serveis com l'edició, els museus, la ràdio i la televisió, entre d'altres, i un 21,4% estaven vinculades al comerç o lloguer de béns culturals. L es empreses culturals representen un 3,5% del total de les empreses recollides en el Directori Central d'Empreses.

3. El 18% de vacances es fan per interès cultural

El 17,8% dels viatges per oci o vacances dels residents a l'Estat el 2015 van ser impulsats principalment per motius culturals. Es van fer 14,3 milions de viatges. Pel que fa als turistes internacionals, la xifra és inferior: el 12,4% dels viatges per oci tenien motivacions culturals, nombre representat en els 7,2 milions de viatges que es van realitzar. 

4. El cinema incrementa un 9% el públic

El nombre total d'espectadors de l'any passat va augmentar, respecte el 2014, en un 9,3% i la recaptació obtinguda en un 11%. Va haver-hi  96,1 milions d'espectadors, i la recaptació va pujar a 575,2 milions d'euros. 

El cinema espanyol va aconseguir 18,6 milions d'espectadors i 111,7 milions d'euros a les taquilles, davant els 77,6 milions d'espectadors de les pel·lícules estrangeres amb 463,5 milions d'euros de recaptació. De 1.750 films projectats, 1.359 eren estrangers i 391 de l'estat. 

5. Hi ha 3 teatres i 1 sala de concerts per cada 100.000 habitants

El nombre d'espais escènics teatrals a l'estat és de 1.569 (3,4 per cada 100.000 habitants), i els de titularitat pública representen el 71,6% del total. Les 537 sales de concert representen un 1,2 per cada 100.000 habitants, i un 73% d'aquestes són públiques. 

6. El 70% de nous llibres són en paper

S'han inscrit 79.397 títols a l'ISBN, un 0,2% més que l'any passat. Del total, el 97,6% eren primeres edicions i el 2,4% restant reedicions. A més, el 71,9% dels llibres inscrits el 2015 va ser en paper, i la resta en altres suports. Les temàtiques més presents en els llibres van ser, en ordre gradual: ciències socials i humanitats, creació literària, llibres de text, llibres científics i tècnics, i llibres infantils i juvenils.  

7. Un 5% d'alumnes cursa Batxillerat artístic

389.532 alumnes s'han matriculat aquest curs 2015-16 en Ensenyaments Artístics de Règim Especial: un 83,1% en disciplines musicals, un 8,8% en dansa, un 7,4% en arts plàstiques i disseny, un 0,6% en art dramàtic, i el 0,1% restant, en estudis de màster. 

En el curs acadèmic 2014-15, els alumnes matriculats en ensenyaments universitaris relacionats amb professions culturals van augmentar a 104.431 (el 6,8% d'aquest tipus d'ensenyaments). Pel que fa a l'educació secundària, 34.490 alumnes (el 5,4%), van cursar el Batxillerat Artístic, i 26.146 alumnes (el 3,8%) van optar per un mòdul cultural de Formació Professional. 

8. 123 milions de guanys en exportació de cultura

El 2015 es van registrar unes exportacions en cultura de 753,2  milions d'euros, i unes importacions de 639,4, obtenint així un balanç positiu de la balança comercial de 123,8 milions d'euros. Els sectors més beneficiats pel comerç exterior van ser, com d'altres anys, el dels llibres i la premsa, que van tenir un saldo comercial positiu de 210,6 milions d'euros.

9. Es recapten 356,5 milions per drets de la propietat intel·lectual

Les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual van recaptar 356,5 milions d'euros el 2015, un 2,2% més que l'any anterior. El 73,5% dels diners provenen d'entitats de gestió de drets d'autor, el 14,7% d'entitats de gestó de drets d'artistes, i l'11,8% d'entitats de drets de productors. 

Per altra banda, la quantitat total repartida per drets durant el 2015 va ser de 311,5 milions d'euros, i el número de membres d'aquestes entitats va ascendir a 184.000, de les quals e 95,9% són persones físiques, i el 4,1% persones jurídiques.

10. 1 milió de visites l'any als arxius

Els arxius de titularitat estatal disposen d'una superfície útil de 155,9 mil metres quadrats, dels quals 54,5% es destina a dipòsits. Alberguen un total de 419 mil metres de documents convencionals, als quals s'han d'afegir milers de fons documentals no convencionals com pergamins, documents cartogràfics, fotografies o imatges digitalitzades. Els han visitat un milió d'investigadors.

Els béns immobles inscrits el 2015 com a Béns d'Interès Cultural (BIC), van incrementar un 1,1% respecte el 2014, amb una xifra de 17.302. Quant als béns mobles, l'any passat es van inscriure 20.370, un 5,4% més que el 2014.