Publicitat
Publicitat

ELS CLÀSSICS - AGRÍCOLA, TÀCIT, TRADUCCIÓ DE MIQUEL FERRÀ I LLORENÇ RIBER, FUNDACIÓ BERNAT METGE160, PÀG. / 9,95 € (DIUMENGE, AMB L'ARA)

Un tubercle a Britània

Que ningú no pensi, en veure el segon títol dels tres que integren el present volum de Corneli Tàcit (56-118), que l'orador va esmerçar una part del seu talent a fer una glosa de la indispensable -però sempre arran de terra- agricultura. Agrícola , presentada juntament amb Diàlegs dels oradors i Germània , és una de les obres més atractives de Tàcit, en què l'orador repassa la vida il·lustre del seu sogre, Gneu Juli Agrícola (40-93), general i polític romà a qui es va encomanar el govern de la perillosa Britània, illa que el benaurat tubercle va aconseguir acabar de sotmetre.

Després d'uns capítols merament biogràfics (sembrat, creixença i maduració d'Agrícola), Tàcit dedica el gruix del llibre a la batalla entre romans i britans. "Amb ardiment i repel·liment, [els britans] paraven i repel·lien els trets dels nostres amb les gran espases i els estrets broquers llurs, i encara ells mateixos ens tiraven damunt una gran quantitat de dardells", s'hi pot llegir. Una mica més endavant, però, els dots estratègics d'Agrícola aconsegueixen capgirar la batalla i arrasar l'enemic. Tàcit explicita el mal perdre brità: "A voltes l'esguard dels éssers estimats els atuïa, més sovint els exasperava; i és cosa certa que alguns d'ells donaren mort a llurs mullers i fills com per compassió".

Els llibres que ens fan grans

Més continguts de

Els llibres que ens fan grans
PUBLICITAT
PUBLICITAT