TEMA DEL DIA

El jutge diu a l'Ajuntament d'Andratx que “acceleri al màxim els tràmits” per tomar els blocs de Cala Llamp

Una providència judicial obliga també Jaume Porsell a informar cada mes de tot el que faci per complir les sentències de demolició

El Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Palma va dictar aquest dimecres, 11 de novembre, una providència per la qual el jutge Tomás Méndez López requereix a l'Ajuntament d'Andratx que “acceleri al màxim els tràmits pertinents pel compliment d'allò disposat en les sentències de referència”. Es refereix a una sentència que dóna la raó al recurrent, el GOB, que data de l’any 2009 i que declarà nul·la de ple dret la llicència d’obres concedida el juliol de l’any 2005 per part de l’Ajuntament del batle condemnat per corrupció Eugenio Hidalgo per fer 24 apartaments, aparcaments i piscina a la urbanització Costa d’Andratx de Cala Llamp. La sentència fou confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears l’octubre de 2011 i determinà que “l’Ajuntament vindrà obligat a dictar els actes que siguin necessaris per a la restauració de l’ordre urbanístic infringit, inclosa la demolició”.

No només això, sinó que l'Ajuntament d'Andratx, governat actualment pel PP i El Pi, haurà d'informar mensualment el jutjat “de totes les actuacions que s'estiguin duent a terme” per restablir el paratge a la situació anterior a la construcció dels dos blocs de pisos.

Així mateix, el jutge ha incorporat en el sumari els escrits presentats per l'advocat del GOB aquest juliol passat i principi de novembre en què sol·licita la imposició de multes personals al batle d'Andratx, Jaume Porsell, si continua retardant i entorpint el compliment de les sentències.

La providència dóna a les parts –Ajuntament d'Andratx, la promotora dels edificis il·legals Marmacén Sol SL, i la comunitat de propietaris de Cala Llamp– un termini de cinc dies per presentar un recurs de reposició “sense perjudici del qual es durà a efecte la resolució impugnada”. Per tant, l'Ajuntament i Porsell en concret hauran de complir el que diu el jutge sí o sí.

En el darrer escrit presentat pel GOB aquest 6 de novembre adreçat al Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Palma s'insistí que l’Ajuntament d’Andratx “ha de procedir, sense més dilacions ni excuses, a la demolició de tot el que s’ha construït il·legalment i a la restitució completa dels terrenys a la situació anterior a l’inici de les obres”. Per tot això, suplicaven al jutjat que es requereixi al batle del PP que governa amb El Pi, Jaume Porsell, que en el termini de 10 dies notificàs la designació dels responsables de l’execució i compliment de la sentència i que, si s’incomplís, se’l consideraria directament responsable i se li imposarien multes coercitives de 600 euros setmanals a càrrec del seu patrimoni personal. Demanen igualment que abans de l’1 d’abril de 2016 Porsell presenti al jutjat l’acreditació de l’inici de les obres de demolició i la restitució completa dels terrenys; i que abans de l’1 de setembre de 2016 acrediti la “completa finalització” d’aquestes obres i la restitució completa dels terrenys a l’estat anterior a l’inici de les obres.

De moment, l'Ajuntament no pot continuar fent-se el sord davant les sentències i ha de començar a actuar, per mandat judicial.

Més continguts de

El + vist

El + comentat