POLÍTICA SOCIAL

Prop de 3.000 persones esperen una prestació per dependència a Balears

És la xifra més baixa de llista d'espera des de l'any 2010, segons el PP

Prop de 3.000 persones, concretament 2.957, esperen actualment per rebre una prestació per dependència. Segons les dades del PP, en els sis primers mesos d'enguany s'ha assolit la xifra més alta de beneficiaris de la Llei de dependència, un total d'11.527 persones a les Illes Balears que obtenen algun tipus de prestació de dependència. La xifra, segons els populars, suposa un increment del 16,6% respecte del mateix període de 2013 i és un 22,54% inferior a juliol de 2011. També es registra la xifra més baixa de llista d'espera des de finals de 2010. Actualment són 2.957 persones les que esperen per rebre algun tipus de prestació, un 59% manco que al juliol de 2011.

Les xifres s'han donat a conèixer la mateixa setmana que el president del Govern, José Ramón Bauzá, s'ha compromès davant el Parlament a acabar el seu mandat el maig de 2015 sense cap persona amb deutes pendents per prestacions de dependència. Actualment el Govern destina 86 milions d'euros a la dependència (tot i que inicialment havia pressupostat per enguany 75,7 milions d'euros), gairebé la meitat dels quals (41 milions) són per pagar prestacions econòmiques.

Entre 2013 i 2014 el Govern ha eixugat en 16 milions el deute contret amb dependents. Però, tot i això, encara hi ha persones dependents a les quals l'Administració deu doblers. En la seva primera intervenció en el debat de política general, Bauzá es va comprometre que l'any vinent no quedi ningú que estigui rebent una prestació de dependència, ni cap hereu, amb cap retard de deute pendent. El PP presentarà dimarts una proposta de resolució al debat de política general per donar suport a la política del Govern de suport als dependents que porta a terme la Conselleria de Família i Benestar Social liderada per Sandra Fernández.