L'Assemblea de Docents presenta una nova demanda contra l'ordre del TIL

El nou recurs plantejat per l'entitat a través de Docents per la Democràcia se suma al que sol·licitava la suspensió cautelar d'aquesta ordre, que va ser acordada per la Sala Contenciosa Administrativa

L'Assemblea de Docents de les Balears ha presentat una demanda davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) en què demana la nul·litat de l'ordre de la Conselleria d'Educació que va desenvolupar l'aplicació del Tractament Integrat de Llengües (TIL) i la deixi sense efecte.

El nou recurs plantejat per l'entitat a través de Docents per la Democràcia se suma al que sol·licitava la suspensió cautelar d'aquesta ordre, que va ser acordada per la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB divendres passat.

Els principals arguments per reclamar la nul·litat de l'ordre del 9 de maig del 2014 que desenvolupava determinats aspectes del TIL, com el calendari i els projectes lingüístics dels centres, són que el Govern no ha justificat la urgència de l'aplicació d'aquest sistema educatiu, que vulnera l'autonomia dels centres i el dret a la igualtat dels alumnes.

Segons l'Assemblea de Docents, a més, no s'ajusta a dret imposar l'anglès en matèries no lingüístiques i no es va fer un estudi d'impacte econòmic i organitzatiu vàlid.

La demanda també assenyala que aquesta ordre vulnera preceptes de la Constitució en no respectar el dret dels agents implicats en l'educació a participar del procés de decisió, com també l'Estatut d'Autonomia i la Llei de normalització lingüística en conculcar aspectes fonamentals del marc d'ordenació de les llengües oficials que configuren les dues normes.

També consideren que vulnera la Llei Orgànica 2/2006 d'Educació, que estableix que el professorat participarà en la presa de decisions pedagògiques que corresponen al claustre, als òrgans de coordinació docent i als equips de professors que imparteixin classe, com també amb relació a l'autonomia pedagògica dels centres.

L'Assemblea de Docents al·lega també manca d'habilitació legal i de raó de ser de l'ordre de la Conselleria davant la possible declaració de nul·litat del Decret 15/2013 del TIL que ja havia estat recorregut i vulneració del procediment administratiu establert per a l'elaboració de la disposició recorreguda.

Al·leguen, a més, que el Govern no va fer cas de la recomanació del Consell Escolar de les Balears de "dotar els centres educatius dels recursos suficients per tirar endavant el Tractament Integrat de Llengües i que aquests estiguin regulats clarament amb mecanismes establerts".

Així mateix també advertia "que l'equilibri lingüístic no sempre s'aconsegueix amb la mera distribució aritmètica de les hores impartides en una llengua oficial o una altra, ja que aquest és un àmbit d'exercici de l'autonomia pedagògica de cada centre".

El + vist

El + comentat