La bretxa de gènere entre els 'ninis' augmenta cinc punts des de l'esclat de la crisi

Un 17% dels nois ni estudien ni treballen, enfront d'un 22% de les noies

La bretxa de gènere entre els 'ninis' ha crescut fins a cinc punts percentuals, uns nivells rècord des de l'arribada de la crisi econòmica, el 2008. Segons dades de l'Eurostat –l'oficina d'estadística comunitària–, els joves de 20 a 34 anys que no estudien ni treballen a Espanya són un 17%, mentre que el percentatge de noies en la mateixa situació s'enfila fins al 22%.

Aquestes dades contrasten amb les publicades el 2008, quan la bretxa de gènere entre els 'ninis' espanyols era d'un sol punt percentual. Espanya és el desè país de la Unió Europea amb més desigualtat de gènere entre joves 'ninis', tot i estar dos punts per sota de la mitjana de l'eurozona.

El percentatge de joves de 20 a 34 anys que ni estudien ni treballen a Espanya és d'un 19,6%, tal com informa l'Eurostat. Les dades superen els registres anteriors a la crisi, que rondaven el 17%. La proporció va arribar a batre el rècord el 2013, quan hi havia un 27,4% de joves espanyols que no treballaven ni estudiaven, mentre que a la zona euro era d'un 20,5%.

Espanya és el setè país de la UE amb més ‘ni-nis’

Tot i aquesta recuperació en dades globals, la bretxa de gènere entre 'ninis' a Espanya ha passat d'un punt percentual el 2012 a cinc punts el 2018. La quantitat de joves que ni estudien ni treballen va augmentar considerablement durant la crisi econòmica (10 punts entre 2007 i 2013), però va comportar un equilibri de la desigualtat de gènere, ja que la diferència entre nois i noies era de només un punt.

Des del 2012, la bretxa de gènere entre joves 'ninis' no ha deixat de créixer progressivament. Actualment, els registres espanyols són de cinc punts de diferència entre nois i noies, dos punts menys que a l'eurozona (7 punts) i quatre per sota de la UE (9 punts).

Malgrat que la desigualtat entre 'ninis' augmenta també a l'eurozona i a la Unió Europea, el ritme de creixement de la desigualtat és més fort a Espanya. L'estat espanyol és el desè país de la Unió Europea amb la bretxa de gènere més gran entre joves que ni estudien ni treballen, i el país de la UE amb més desigualtat és Itàlia, amb 29 punts de diferència entre nois i noies.