El BBVA guanya 1.676 milions el 2012, un 44% menys

El grup ho atribueix a les provisions immobiliàries a Espanya, on perd 1.267 milions

El BBVA va obtenir un benefici net de 1.676 milions d'euros el 2012, que van ser inferiors en un 44,2% als 3.004 milions guanyats el 2011, després de dotar "totes les provisions de l'àmbit immobiliari a Espanya", cosa que li va fer registrar pèrdues a Espanya.

En un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'entitat explica que a Espanya va perdre 1.267 milions d'euros després d'absorbir "els sanejaments relacionats amb el deteriorament dels actius immobiliaris", sense els quals hauria obtingut un benefici de 1.211 milions.

Així mateix, l'entitat explica que sense tenir en compte aquests càrrecs "ni l'impacte positiu" generat per la incorporació d'Unnim, el benefici ajustat de tot el grup en el passat exercici hauria estat de 4.406 milions d'euros, el 2,2% menys que el 2011.

L'entitat que presideix Francisco González va tancar el 2012 amb una ràtio de morositat del 5,1%, un punt per sobre del 4% del 2011, mentre que a Espanya el percentatge va ser del 6,9%, per sota del sector.

El crèdit brut a la clientela es va situar en 367.415 milions d'euros, l'1,7% més que un any abans, mentre que els dipòsits van créixer el 3,7%, fins als 292.716 milions.

Quant a la solvència, el capital de màxima qualitat o 'core capital', segons el criteri de Basilea II, va millorar des del 10,3% del 2011 al 10,8% que va tancar el 2012, explica el grup, que afegeix que ha complert amb "totes les recomanacions dels supervisors sense vendre actius estratègics".

Per àrees de negoci, i a més de les esmentades pèrdues a Espanya, a Euràsia −que inclou la Xina i Turquia− el benefici net va ser de 950 milions d'euros, un 7,8% menys que el 2011. A Mèxic, l'entitat va guanyar 1.821 milions d'euros, el 6,4% més, mentre que a Amèrica del Sud el benefici net va créixer el 33,8%, fins a arribar a 1.347 milions d'euros; als EUA va obtenir 475 milions, el 48,4% més, i a l'àrea de banca majorista i d'inversió (CIB) va guanyar 1.049 milions,  l'1,9% més.

Les despeses van seguir creixent a un "menor ritme que el dels ingressos", i es van concentrar en una forta inversió en plans d'expansió en els mercats emergents, mentre que es van contenir als països desenvolupats, explica el banc.

Més continguts de