Per primer cop, el BCE presta avui diners als bancs a tres anys

És la primera d'una doble operació amb venciment a tres anys que l'autoritat monetària farà per primer cop en la seva història per garantir liquiditat a llarg termini a l'eurozona

En una mesura sense precedents, el Banc Central Europeu (BCE) té previst prestar aquest dijous a les entitats bancàries de l'eurozona tot el crèdit que necessitin a tres anys i en unes condicions molt avantatjoses. L'objectiu d'aquesta mesura extraordinària és revifar el flux creditici a través del sistema bancari perquè arribi fins a les famílies i les empreses, especialment les de mida petita i mitjana, que són les que més ocupació creen a Europa.

Aquesta és la primera d'una doble operació amb venciment a 36 mesos que l'autoritat monetària farà per primera vegada en la seva història per garantir liquiditat a llarg termini a l'eurozona. La segona serà al febrer.

L'operació es durà a terme mitjançant un procediment de subhasta amb adjudicació plena i a un tipus d'interès fix que s'indexarà a la mitjana a la qual se situï la taxa d'interès rectora del BCE durant el període de vida de l'operació i que les entitats pagaran quan venci l'operació. Actualment, a la zona euro, els tipus d'interès se situen  en l'1%, però al llarg dels tres pròxims anys es poden produir canvis.

Repercussió en els estats

S'espera que la participació en aquesta subhasta sigui elevada –entre 160.000 i 250.000 milions d'euros, segons els experts– i s'ha especulat amb la repercussió que pot tenir aquesta mesura en el finançament dels estats a través del canal bancari.

Alguns economistes consideren que és possible que hi hagi bancs que demanin en préstec els diners del BCE a condicions molt barates per comprar deute sobirà de països perifèrics amb venciments de dos o tres anys, la qual cosa ofereix una rendibilitat molt més elevada.

Es tractaria d'una espècie d'operació de carry trade –demanar en préstec barat per invertir on la rendibilitat és més gran–, però molts bancs europeus, sobretot els més grans, actualment redueixen les seves exposicions al deute sobirà dels països perifèrics.

L'estat dels mercats

Als mercats encara pesa l'amenaça de l'agència de mesurament de risc Standard & Poor's d'abaixar la qualificació del deute sobirà dels països de la zona de l'euro, fins i tot dels que gaudeixen de la triple A.

El Tresor Públic espanyol va col·locar ahir 5.639.000 euros, molt més del previst, en lletres a tres i sis mesos amb un significatiu descens de la rendibilitat, la qual cosa va animar notablement les borses europees.