Publicitat
Publicitat

ECONOMIA

Banc Sabadell obté un benefici de 90,1 milions, un 45% menys que l'any passat després de destinar 1.889 milions a provisions

Els resultats baixen un 45,1%. Un cop fet el bescanvi de preferents i subordinades de la CAM, la ràtio de capital de màxima qualitat ('core capital') se situa en el 9,60 amb criteris europeus

El benefici net atribuït –vol dir el de tot el grup consolidat– de Banc Sabadell va arribar als 90,1 milions durant el primer semestre. Aquest resultat ha rebut l'impacte de restar els 1.889,3 milions destinats a dotar els actius immobiliaris dubtosos, però també inclou els ingressos extraordinaris de la venda de la participació del 20% que l'entitat mantenia al banc mexicà Banco del Bajío i un abonament de 933,3 milions en concepte del fons de comerç negatiu generat per la integració de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), l'entitat alacantina que li va adjudicar el Banc d'Espanya.

El 30 de juny, els fons propis del grup que presideix Josep Oliu arribaven als 7.780,1 milions, un 23,2% més que en la mateixa data de l'any anterior. La ràtio que mesura el capital de màxima qualitat ('core capital') assoleix el 10,4%, que amb les condicions de l'Autoritat Bancària Europea (EBA), és del 9,60.

Segons un comunicat de l'entitat, les dades del primer semestre ja inclouen els saldos de Banco CAM, que ara es denomina SabadellCAM, tancada ja l'adjudicació i obtinguda l'aprovació corresponent per part de la Comissió Europea (CE) el 30 de maig passat. Amb aquesta integració, la ràtio de morositat –sense considerar els actius afectats per l'esquema de protecció d'actius que paga el sector– és del 7,82%. La cobertura arriba al 109,96%.

Incorporada la base de clients de Banco CAM, el grup supera els 5,4 milions d'usuaris, amb un increment interanual del 109,7%. Al tancament trimestral, la inversió creditícia bruta de clients suma 123.378,1 milions i augmenta un 70,6% –el 3,4% sense CAM–. Els recursos de clients al balanç presenten un saldo de 75.571 milions, amb un augment del 47,9% en el conjunt dels últims 12 mesos –el 6,2% sense CAM.


Més continguts de