El Banc d'Espanya constata una "contribució destacada" del consum en el creixement del PIB

El regulador espanyol vincula la millora a dos fronts: l'evolució més favorable del mercat laboral i dels sistema financera

El Banc d'Espanya ha indicat que la informació més recent apunta que el consum de les llars està tenint una "contribució destacada" al creixement del PIB, després que l'economia espanyola hagi registrat un creixement mitjà de l'1,4% el 2014, segons l'avanç de Comptabilitat Nacional.

En el butlletí econòmic del febrer, l'autoritat monetària apunta que, tot i que l'Institut Nacional d'Estadística encara no ha donat xifres desagregades del creixement del PIB el 2014  -la dada definitiva es publica aquest dijous- s'espera una contribució important del consum de les llars en el creixement de l'economia espanyola.

Aquesta contribució, afegeix, hauria continuat el gener, segons apunta citant els indicadors d'opinió com l'índex de confiança de les llars i dels comerciants minoristes elaborats per la Comissió Europea.

La "modesta millora" de la inversió residencial, com apunten els visats d'obra amb informació fins a novembre, i de les transmissions d'habitatge són exemple d'aquesta recuperació, ja que van mantenir una trajectòria de "suau repunt" en el tram final el passat any.

L'organisme presidit per Luis María Linde assenyala també que el creixement de la despesa de les llars s'està sustentant en l'evolució "favorable" del mercat de treball i en la "progressiva millora" del mercat financer.