Bassa diu que una Seguretat Social catalana tindria superàvit la primavera del 2018

El Govern veu més sostenible el sistema de pensions a Catalunya que a Espanya

Una Seguretat Social catalana deslligada de l'espanyola seria més sostenible que l'estatal, fins al punt que la primavera del 2018 el sistema de pensions contributives -que suposa el 90% del cost del sistema- tindria superàvit, segons ha explicat aquest dimecres la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa.

La consellera, acompanyada del secretari general de Treball, Josep Ginesta; el secretari d’Economia, Pere Aragonès, i la directora d’Anàlisi Econòmica, Natàlia Mas Guix, han presentat l'estudi 'Els fons de la Seguretat Social a Catalunya. Evolució financera i principals indicadors que incideixen en la viabilitat de les pensions a Catalunya'. La principal conclusió és que el sistema de Seguretat Social a Catalunya, tot i els reptes que suposa l'envelliment de la població, "és mes sostenible" que el sistema espanyol.

La fi de la guardiola precipita la reforma de les pensions

L'estudi s'ha fet amb dades de la intervenció general de l'Estat (Igae), que analitzen la situació des de l'any 2013 fins al 2016. Aquestes dades, segons han explicat Josep Ginesta i Natàlia Mas, són més favorables a Catalunya. Així, Catalunya té un 16% de la població espanyola però un 17,3% de la població activa de l'Estat, té menys atur que el conjunt d'Espanya, hi ha mes contractació indefinida i aporta un 17,8% dels afiliats a la Seguretat Social.

Però, a més, segons l'estudi, la taxa d'ocupació és del 70,1% enfront del 63,9% de la mitjana espanyola, i la taxa d'activitat és superior. A més, tot i que les pensions de mitjana a Catalunya són més altes, la cotització mitjana dels catalans també és superior, de 6.365 euros per afiliat, un 7,7% més que la mitjana espanyola. Un 42,1% de la població catalana està afiliada, quan a Espanya és el 37,3%.

Tots aquests factors són els que fan concloure que el sistema de la Seguretat Social a Catalunya és més sostenible que l'espanyol. Històricament, abans de la crisi hi havia superàvit a Catalunya, ha recordat Mas, cosa que va permetre crear el fons de reserva (conegut com la guardiola de les pensions), que aquest mateix any quedarà a zero.

L'anàlisi de l'estudi té en compte el conjunt de la Seguretat Social, és a dir, la part contributiva, que inclou pensions i altres subsidis i prestacions, el sistema públic d'ocupació (Sepe) i el fons de garantia salarial (Fogasa), i la part no contributiva.

Amb aquestes dades, es conclou que entre el 2013 i el 2016 el sistema espanyol ha passat d'un dèficit d'11.541 milions a 18.096 milions, mentre que les dades segregades de Catalunya donen un dèficit de 420 milions el 2013, que arriba a 1.308 milions el 2016. Aquestes dades s'allunyen, però, de les publicades per l'Estat el 16 d'abril, quan el desequilibri entre el que Catalunya ingressa per cotitzacions i el que gasta en pensions -no el conjunt de tota la Seguretat Social- es xifrava en 4.963 milions d'euros.

177 euros per català

El dèficit de Catalunya, per tant, és el 7,2% del total del dèficit estatal, quan la població catalana és el 16% de la de l'Estat. És a dir, el dèficit de la Seguretat Social a Catalunya és de 177 euros per català, mentre que a Espanya és de 389 euros per habitant, i si es fa el càlcul del que correspon a cada espanyol sense l'aportació de Catalunya, la xifra s'eleva a 430 euros per habitant. El dèficit de la Seguretat Social a Catalunya equival al 0,6% del PIB, mentre que a l'Estat és un 1,6%, i a l'Estat sense l'aportació catalana d'un 1,9%.

Dels 1.308 milions de dèficit de la Seguretat Social a Catalunya, un total de 772 corresponen a la part contributiva. La millora des del 2013 es deu al fet que les cotitzacions han augmentat un 6,7%, mentre que les prestacions han baixat un 2%. En canvi, la part no contributiva ha empitjorat i ha passat d'un superàvit de 3.101 milions el 2013 a només 90 el 2016, degut a "la retallada de transferències destinades a finançar prestacions no contributives", segons Mas.

Espanya haurà se seguir pagant després de l'1-O

Amb aquest estudi, el Govern defensa que en cas d'independència Catalunya podria fer-se càrrec del pagament de les pensions. Però la consellera Bassa ha recalcat, a més, que el sistema de Seguretat Social és contractual i, per tant, el compromís és de l'Estat. "Els que hem cotitzat a l'Estat hauríem de cobrar de l'Estat, els que cotitzin a la República Catalana hauran de cobraran de la República Catalana", ha assegurat la consellera.

Això, ha indicat el secretari d'Economia, Pere Aragonès, seria durant la transitorietat, i després formaria part de la negociació sobre el repartiment d'actius i passius, ha matisat. "El Govern té la voluntat d'una transició acordada", ha recordat per la seva banda Josep Ginesta, que ha indicat que el primer dia hauria de seguir pagant el govern espanyol. "Però la voluntat és que com més aviat millor paguem nosaltres", ha afegit.

La consellera Bassa ha assegurat que un sistema català permetria,a més, una revalorització de les pensions en la línia de la pujada de l'IPC, cosa que a Espanya, ara, està limitada al 0,25%. Com a exemple d'aquesta voluntat de millora del sistema ha esmentat la renda garantida de ciutadania, que entrarà en vigor aquesta mateixa setmana.