Brussel·les porta Espanya al Tribunal de la UE pels comptadors d'aigua calenta i calefacció

La Comissió Europea considera que no s'ha transposat bé la directiva d'eficiència energètica

La Comissió Europea (CE) ha decidit aquest dijous portar Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) pel fet de no respectar els requisits sobre els comptadors individuals dels edificis de pisos i edificis polivalents establerts a la directiva relativa a l’eficiència energètica.

Aquesta directiva, la 2012/27/UE, estableix que hi ha d'haver comptadors individuals de calefacció i d'aigua calenta en els edificis o comunitats de veïns en què hi ha una única caldera centralitzada d'aigua calenta sanitària, calefacció o refrigeració, de manera que cada pis pagui el servei segons el seu consum.

La directiva estableix que això ha de ser així en tots els edificis existents en què sigui tècnicament i econòmicament viable posar aquests sistemes de mesura individuals, però la transposició espanyola de la normativa europea només posa aquest requisit per als edificis nous, és a dir, els que van ser construïts a partir del 2007.

D’altra banda, en els edificis on els comptadors de calefacció no siguin una solució tècnicament viable o rendible cal instal·lar calorímetres en tots els radiadors, segons la directiva europea, però Espanya tampoc ha transposat correctament aquest requisit.

La normativa de la UE havia d’haver-se incorporat a l’ordenament jurídic espanyol com a més tard el 5 de juny del 2014. La directiva estableix un conjunt de mesures vinculants per ajudar la UE a assolir el seu objectiu d’eficiència energètica del 20% el 2020. En virtut d’aquesta directiva tots els estats membres de la UE estan obligats a fer servir l’energia de manera més eficient al llarg de totes les fases de la cadena energètica, des de la producció fins al consum final.

La finalitat dels requisits en matèria de comptadors i facturació de la calefacció, la refrigeració i l’aigua calenta és oferir incentius als consumidors perquè puguin regular amb eficàcia el seu consum d’energia i reduir la seva factura energètica.

L'octubre del 2017 la Comissió va iniciar un procediment d’infracció contra Espanya mitjançant l’enviament d’una carta d’advertiment que ha anat seguida d’un dictamen motivat el març del 2018.