Els consumidors tindran més garanties informatives per comprar a la xarxa

El consell de ministres adapta una directiva europea per posar fi a les traves del comerç per internet

El Consell de Ministres ha adaptataquests divendres una directiva europea sobre els drets delsconsumidors a la legislació espanyola, concretament sobre lainformació que és obligatòria aportar en els contractes adistància i fora dels establiments mercantils.

La vicepresidenta del govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicat que “l'objectiu és posar fi a les clàusules abusives” i eliminar les diferències que hi ha entre la regulació espanyola i la resta de països del voltant quan no hi ha traves comercials a internet.  El que es fa amb aquesta directiva és ampliar la informació que s'ha de donar als consumidors. A més, s'estableix que aquesta informació haurà de ser, com a mínim, en castellà.

Els consumidors hauran de saber els dipòsits de garanties que han d'abonar, i, paral·lelament, haurà de confirmar que sap l'import fina l que cal pagar abans de certificar la compra.

La vicepresidenta espanyola ha explicat que el consumidor haurà de confirmar per escrit el contracte amb l'empresa de serveis, ja sigui en paper, correu electrònic o SMS.