Publicitat
Publicitat

Les rendes no declarades a l'estranger no prescriuran

El pla contra el frau aprovat avui estableix l'“obligació legal” dels ciutadans d'informar sobre els comptes bancaris o valors que tinguin oberts a l'estranger, com per exemple en paradisos fiscals

L'avantprojecte de llei de mesures de lluita contra el frau fiscal, que avui ha aprovat el consell de ministres, estableix l'“obligació legal” dels ciutadans d'informar sobre els comptes bancaris o valors que tinguin oberts a l'estranger, com per exemple en paradisos fiscals. A més, aquestes rendes no declarades a l'estranger no prescriuran i tributaran segons els tipus fiscals de l'any en què van ser descobertes.

Aquesta obligació entrarà en vigor l'1 de gener del 2013. Qui no faciliti aquesta informació serà sancionat amb una multa mínima de 10.000 euros, a la qual es podran afegir 5.000 euros per cada dada omesa. A més, en l'IRPF la tributació de les rendes descobertes suposarà l'aplicació de tipus marginals, en molts casos superiors al 50%, i la liquidació d'interessos de demora corresponents als últims quatre anys. Per exemple, qui no declari un compte que va obrir l'any 1993 haurà de pagar els interessos dels últims quatre anys fiscals, entre el 2008 i el 2012. Cal recordar, a més, que és un delicte fiscal –pot suposar anar a la presó– tenir més de 120.000 euros no declarats.

L'obligació d'informació de comptes a l'estranger afectarà les persones que siguin titulars dels comptes, beneficiaris o que hi figurin com a autoritzats o apoderats. S'estendrà també a altres títols, valors o drets representatius de capital social, fons propis o patrimoni d'entitats, així com assegurances de vida o invalidesa, béns mobles i immobles contractats amb entitats establertes a l'estranger.

El pla també reforça les accions cautelars de l'Agència Tributària, incloent-hi embargaments, per evitar que els presumptes evasors es declarin insolvents o s'alcin els seus béns. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha justificat l'ampliació de les mesures cautelars i ha recordat que en els tribunals espanyols hi ha expedients fiscals oberts pendents de cobrament per valor de 6.000 milions d'euros.

D'altra banda, el pla recull també modificacions que afecten els empresaris inclosos en el règim de mòduls, basat en una estimació de les hores que treballen i, per tant, dels impostos que han de pagar. S'exclouen del règim de mòduls aquells empresaris o professionals que facturin menys del 50% de les seves operacions a particulars i el volum de rendiments íntegres l'any anterior sigui superior a 50.000 euros. Per exemple, les activitats amb una retenció de l'1%, com fusteria, confecció, paleta, serralleria, fontaneria o pintura.

El pla estableix la inversió del subjecte passiu en els casos de renúncia a l'exempció de l'IVA vinculada a la transmissió de terrenys rústics i segones i posteriors vendes d'edificacions. D'aquesta manera, el comprador només podrà deduir l'IVA suportat si acredita que ha ingressat l'IVA repercutit.

S'endureixen també les sancions per imposar resistència a les actuacions inspectores, que en el cas de particulars oscil·larà entre els 1.000 i 100.000 euros, i en les empreses entre 3.000 i 600.000 euros.


2018 anàlisi

Més continguts de

2018 anàlisi
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT