Caixa d'Enginyers començarà a cobrar 48 euros anuals a qui no tingui la nòmina domiciliada

L'entitat justifica la comissió pels "factors disruptius" que ha d'afrontar el sector financer

Canvi radical de política a Caixa d'Enginyers. L'entitat financera ha començat a comunicar als seus clients que els cobrarà 12 euros trimestrals (48 euros anuals) com a comissió de manteniment si no compleixen algun dels tres requisits següents:

  • Tenir-hi domiciliats uns ingressos recurrents d'almenys 700 euros mensuals (siguin d'una nòmina, d'una pensió, d'una prestació d'atur o del que sigui).

  • Fer una aportació mensual d'almenys 100 euros mensuals a un pla d'estalvi, un fons d'inversió, un pla de pensions o un producte denominat Estalvi Vida que comercialitza la mateixa entitat.

  • Que el titular principal tingui menys de 26 anys.

Si no es compleix almenys un d'aquests punts, l'entitat començarà a cobrar al client per tenir-hi un compte corrent, cosa que fins ara no feia. A més, el client tampoc podrà rebre cap bonificació pels rebuts que tingui domiciliats en aquell compte corrent. Aquesta comissió es començarà a cobrar l'1 de gener.

Segons ha explicat Jaume Franco, subdirector general de serveis al soci de l'entitat, "l'entorn financer actual [...] està marcat per una sèrie de factors de context molt rellevants, com ara els tipus d'interès negatius, uns requeriments reguladors d'alt cost i el desenvolupament de noves solucions financeres, amb un elevat component tecnològic".

En una carta que ha enviat als socis, Franco afegeix que aquests factors "disruptius" comporten "un canvi de paradigma i obliguen a fer que cada producte o servei hagi de contribuir a la sostenibilitat global de la cooperativa".

REPORTATGE: Caixa d’Enginyers, l’entitat que va renéixer l’1-O

Caixa d'Enginyers, efectivament, és una cooperativa que, formalment, en lloc de clients, té socis. L'entitat, tot i que encara és petita en comparació amb la competència, va guanyar molta popularitat des que, fa dos anys, va decidir mantenir la seu social a Catalunya a diferència del que van fer les altres dues entitats catalanes, CaixaBank i el Sabadell, que van optar per marxar al País Valencià. L'entitat va passar de tenir 122.000 socis el 2013 a tenir-ne 187.000 el 2018.

El sector financer fa molt temps que es queixa que els tipus d'interès que els cobra el Banc Central Europeu ( avui mateix els ha apujat des del 0,4% fins al 0,5%) per dipositar-hi els seus diners els fan molt mal al compte de resultats. A més, els requisits regulatoris són elevats i els tipus als quals els bancs obtenen finançament del BCE estan al 0%, un fet que els dificulta obtenir marges sucosos a l’hora de prestar diners als seus clients.