La Caixa es ven un 7,5% del capital de CaixaBank per 1.500 milions d'euros

La decisió ve forçada per la troica, que obliga a què les antigues caixes no tinguin més d'un 49% de les accions dels bancs que van crear

La Caixa es desprendrà de fins a un 7,5% de la seva participació en CaixaBank a través de la col·locació de títols de l'entitat i de l'emissió de bons canviables per accions per captar un total de 1.500 milions d'euros.

L'entitat, que passaria de controlar un 63,5% de CaixaBank a controlar un 56% en cas que els bons es canviessin per accions, ha informat d'aquesta operació en una comunicació al regulador borsari, la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Amb això, l'entitat reforçarà els nivells de solvència de cara a les proves d'estrès que farà aviat el Banc Central Europeu. La decisió, a més, ve obligada per la troica, que ha imposat que les antigues caixes no tinguin més d'un 49% de les accions dels bancs que van crear. 

La Caixa espera que, d'aquests 1.500 milions, un 40%, és a dir, 600 milions, provinguin de l'emissió dels bons, i que la resta, 900 milions, els aportin la col·locació d'accions.Tenint en compte que ahir l'acció de CaixaBank va tancar a 3,77 euros, si la col·locació d'accions fos de 900 milions d'euros, suposaria la venda de 238,7 milions d'accions (un 4,88% del capital social).L'operació permetrà al grup La Caixa millorar la seva posició financera tant en termes de liquiditat com de solvència; de fet, si l'operació es tanca en els termes esperats, la ràtio de core capital -capital bàsic-, que ara és de l'11,9%, s'incrementaria en més de 50 punts bàsics.La informació remesa a la Borsa precisa també que els bons emesos per La Caixa venceran als quatre anys i que rendiran un cupó fix anual d'entre el 0,625% i l'1,375%.

Quan vencin els bons, els seus titulars podran elegir el valor nominal en efectiu, llevat que elegeixin el lliurament en accions d'acord al preu de canvi.

En qualsevol cas, La Caixa podrà decidir lliurar una combinació d'efectiu i accions de CaixaBank equivalent al valor invertit en els bons.