Publicitat
Publicitat

CaixaBank guanya 166 milions d'euros, un 80% menys que l'any passat, després de dotar-ne 3.735

L'entitat financera no necessitarà ajut públic per dur a terme la integració de Banca Cívica

CaixaBank ha obtingut en el primer semestre de l'any un benefici net de 166 milions d'euros, un 80,1% menys que el 2011, després de destinar un total de 3.735.000 a dotacions per sanejar l'actiu immobiliari. L'entitat ha cobert fins al juny la totalitat de les provisions exigides pel primer reial decret del Govern, 2.436.000, mentre que ha aprovisionat 300 dels 2.102.000 milions del segon decret de maig, que el sector financer té temps de complir fins al juny del 2013 .

Al primer semestre, el marge d'explotació de CaixaBank ha arribat als 1.848 milions d'euros, un 12,3% més, mentre que el marge brut s'ha mantingut estable, per sobre dels 3.400 milions, i el d'interessos ha crescut un 15,7% i s'ha situat en 1.786.000 milions, segons la informació remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Les despeses d'explotació, per la seva banda, s'han reduït un 11,6%, mentre que l'entitat ha enfortit la seva solvència, amb un 'core capital' del 13%, la qual cosa demostra, segons CaixaBank, "l'excel·lent nivell de solvència del grup i la seva posició diferencial en el sector financer espanyol".

Així, la liquiditat del grup s'ha situat al juny en 42.489.000 d'euros, en la pràctica totalitat de disponibilitat immediata, fet que suposa una mica més del 15% dels actius totals. CaixaBank assegura que incrementa reserves de liquiditat per "poder fer front a qualsevol circumstància imprevista que es pugui produir en el futur".

D'altra banda, la ràtio de morositat de l'entitat presidida per Isidre Fainé s'ha situat en el 5,58%, respecte del 8,95% de mitjana que tenia el sector el mes de maig, "gràcies a la qualitat de la cartera creditícia, l'exigent gestió del risc i a una molt intensa activitat de recobrament".

Per segments, la ràtio de mora es manté en nivells especialment reduïts en el segment de particulars (2,15%) i empreses (3,99%), sense incloure promotors. La ràtio de cobertura de l'entitat arriba al 60%
el 137%, si es tenen en compte les garanties hipotecàries.

En aquest primer semestre, l'exposició de CaixaBank al sector promotor s'ha reduït en 1.725.000 milions, un 7,7%, fins a situar-se en els 20.713.000 milions. Després de les elevades dotacions realitzades en aquests sis primers mesos de l'any, la cobertura dels actius problemàtics de finançament al sector immobiliari se situa en el 39,4%
128% amb garanties hipotecàries.

La cartera d'immobles de CaixaBank puja a 1.975 milions d'euros nets, amb una cobertura de prop del 40%. Dels actius adjudicats, el sòl representa un 17,5%, amb una cobertura propera al 60%. Fins al juny, les pèrdues per deteriorament d'actius arriben als 1.900 milions, la qual cosa representa un increment del 36,4% respecte al mateix període del 2011.

La intensa activitat comercial de l'entitat ha permès incrementar el volum total de negoci un 1,4%, fins als 433.095.000 milions, mentre que els recursos de clients han crescut un 2,3% i ja sumen 246.822.000. CaixaBank, elegit millor banc d'Espanya el 2012 per la revista financera britànica 'Euromoney', compta amb 26.728 empleats, la xarxa més extensa del sistema financer espanyol, i 5.151 oficines, alhora que lidera la banca a internet, amb 7,3 milions de clients.

Després de l'acord d'integració de Banca Cívica, a més, CaixaBank es convertirà en l'entitat líder a Espanya, amb uns actius de 357.000 milions d'euros, més de 13 milions de clients i una quota de mercat mitjana en dipòsits del 13,7%. CaixaBank no requerirà ajuts públics per dur a terme la integració de Banca Cívica, per la qual pagarà 977 milions d'euros.

Etiquetes

Més continguts de

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT