Cap institució va preveure la recaiguda de l'economia espanyola el 2012

Un estudi d'Esade demostra que el govern espanyol va ser el que més es va equivocar en els seus càlculs econòmics per l'any passat

Totes les institucions van augurar a la tardor del 2011 un creixement del PIB espanyol i una caiguda de l'atur per a l'any 2012. I totes es van equivocar. És la principal conclusió de la Diana Esade, l'estudi de l'escola de negocis que avalua com les previsions de 22 institucions econòmiques d'arreu del món coincideixen amb la realitat.

Segons l'estudi, les previsions fetes pel govern espanyol van ser les que més es van desviar a l'hora de preveure la variació del PIB. El ministeri d'Economia va preveure que l'economia creixeria un 2,3%, quan en realitat va caure un 1,4%.

De mitjana, les institucions econòmiques es van desviar un 2,5% a l'hora de preveure la recaiguda de l'economia espanyola, i la que més es va acostar a la realitat va ser el servei d'estadístiques del setmanari britànic 'The Economist', que va preveure un creixement del PIB del 0,6%.

Pel que fa a les prediccions sobre l'evolució de l'atur, els resultats són igual de dolents. Cap institució va encertar el 26% d'atur amb què es va tancar l'any, i la que més s'hi va acostar, la CEOE, va preveure un atur del 21,4%. El govern espanyol, que comptava tancar l'any amb un atur del 18,5%, va tornar a ser la institució que més es va allunyar de la realitat.