El deute de Catalunya augmenta en 108 milions el tercer trimestre

El pes de l'endeutament sobre el PIB es redueix al 35,1%

El deute públic de Catalunya va augmentar en 108 milions d'euros el tercer trimestre respecte al tancament del segon trimestre, segons les dades publicades aquest divendres pel Banc d'Espanya. Així, el deute de Catalunya s'eleva a 76.831 milions d'euros.

Malgrat aquest augment, el pes del deute sobre el producte interior brut (PIB) ha disminuït, a causa del fort impuls del creixement econòmic. Així, el deute de Catalunya suposa el 35,1% del PIB: es col·loca en el mateix percentatge que al tancament del primer trimestre i redueix tres dècimes respecte al tancament del segons trimestre, quan va arribar al 35,4%.

Segons les dades del Banc d'Espanya, Catalunya és la comunitat amb més deute en xifra absoluta, però no en percentatge del PIB. En xifres absolutes, segueixen Catalunya el País Valencià, amb un deute de 44.435 milions; Andalusia, amb 33.631 milions, i Madrid, amb 32.517 milions. 

En percentatge del PIB, el País Valencià encapçala l'endeutament, amb un 40,9%, seguit de Castella-la Manxa, amb el 36,4%, i Catalunya, amb el 35,1%. Les comunitats menys endeutades són el País Basc (14,6%), Madrid (14,9%) i les Canàries (16,6%).

El conjunt de les comunitats van retallar el seu deute un 0,5% en taxa trimestral i la van elevar un 4,3% en termes interanuals, fins a situar-se en 284.407 milions, l'equivalent al 24,7% del PIB (25,1% en el trimestre anterior). Els ajuntaments van reduir el seu deute un 5,7% respecte al trimestre anterior i un 11,9% en taxa interanual, fins als 30.563 milions, el 2,7% del PIB (2,8% en el trimestre anterior).

Repunt del deute de la Seguretat Social per les pensions

El deute del conjunt de les administracions públiques va baixar a 1.688 milions d'euros en el tercer trimestre respecte al trimestre anterior (-0,1%), fins a situar-se en 1,136 bilions d'euros, l'equivalent al 98,7% del PIB.

La ràtio de deute sobre el PIB es va reduir més d'un punt en el tercer trimestre respecte al segon, i es va passar d'un 99,8% al un 98,7%, el seu menor nivell des del primer trimestre del 2014, quan el deute es va situar en el 98,1% del PIB. Malgrat el descens trimestral, el deute de les administracions públiques en finalitzar el tercer trimestre supera en un 2,5% la del mateix període del 2016, si bé en percentatge sobre el PIB és 1,2 punts inferior a la de llavors (99,9% del PIB). El deute va assolir el seu valor màxim, en percentatge sobre el PIB, en el primer trimestre de l'any passat, quan va arribar a situar-se al 100,8% del PIB.

Del total de l'endeutament públic entre juliol i setembre, un bilió d'euros estava en mans de l'administració central, fet que suposa un increment del 0,4% respecte al trimestre anterior i del 3,2% interanual, fins a representar el 86,9% del PIB (87,4% en el trimestre anterior). 

Després d'un llarg període en què el seu endeutament s'havia mantingut constant al voltant dels 17.000 o 18.000 milions d'euros, la Seguretat Social va disparar el seu deute un 35% el tercer trimestre tant en taxa trimestral com interanual, fins a sumar 23.187 milions d'euros, el 2% del PIB (1,5% en el trimestre anterior).

Aquest fort repunt del deute de la Seguretat Social és conseqüència del préstec concedit per l'Estat a la Tresoreria General de la Seguretat Social al mes de juliol per al pagament de les pensions.