Competència multa Endesa amb 30.000 euros per haver canviat de companyia un client

L'elèctrica no va seguir el procediment i no tenia el consentiment de l'usuari

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha sancionat Endesa Energia, S.A.U. amb 30.000 euros com a responsable d'una infracció lleu de la llei del sector elèctric (llei 116/17) perquè va efectuar un canvi de companyia comercialitzadora a un consumidor sense el seu consentiment.

La denúncia la va presentar l'associació de consumidors FACUA-Consumidores en Acción. La CNMC va procedir a l'obertura d'un període d'informació prèvia i, posteriorment, va iniciar un expedient sancionador contra Endesa Energia, S.A.U. per comissió d'una infracció administrativa de caràcter lleu de les previstes en dita llei. En concret, per l'incompliment dels requisits de contractació i apoderament amb els clients.

Sancions anteriors per canvis sense permís

La CNMC ha acreditat que Endesa Energia, S.A.U. no ha respectat el procediment que han de seguir les comercialitzadores d'electricitat per contractar amb un nou client ni tampoc ha comptat amb el seu consentiment.

Aquesta no és la primera vegada que la CNMC sanciona empreses del sector energètic per pràctiques similars. El 2017 va multar quatre comercialitzadores d'electricitat i gas natural (Endesa Energia, S.A.U., Iberdrola Clients, S.A.U., Gas Natural Serveis SDG, SA i Viesgo Energia, S.L.) amb un total de 155.000 euros.

A més, la CNMC va publicar el 2015 una sèrie de recomanacions per fomentar les bones pràctiques entre els consumidors i les comercialitzadores d'electricitat i gas natural quan es realitza una contractació. Entre d'altres, insistia en la importància que les companyies siguin molt curoses a l'hora de captar clients a través de canals de venda domiciliària i per telèfon, especialment en el cas de consumidors vulnerables i de gent gran.

La normativa estableix el dret del consumidor a triar comercialitzador, i obliga les empreses a complir els requisits de contractació i apoderament amb els clients.
 
La sanció que correspon a Endesa Energia, S.A.U per la infracció comesa és de 30.000 euros, i s'aproven les reduccions recollides en la normativa sempre que es produeixi el desistiment o renúncia de qualsevol acció, o recurs en via administrativa, contra la sanció.