Competència obre expedient sancionador a Grifols per la compra d'actius de Novartis

La farmacèutica hauria incomplert el deure de notificar una concentració prèviament a tancar la compra del negoci de diagnòstic

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha obert expedient sancionador contra Grifols per incomplir el deure de notificar una concentració, en aquest cas la compra d'actius de Novartis, amb caràcter previ a la seva execució.

En concret, l'organisme presidit per José María Marín Quemada va autoritzar en primera fase el passat 25 de març la operació de concentració consistent en l'adquisició per part de Grifols de determinats actius de Novartis referits al negoci de diagnòstic de transfusions sanguínies.

A l'octubre de 2014, va tenir entrada a la CNMC el formulari abreujat de notificació de la concentració i el 10 març 2015 va entrar el formulari ordinari de notificació relatiu a l'operació de concentració que va donar lloc a un expedient de concentració.