Publicitat
Publicitat

Competència veu favoritisme cap a Renfe en la liberalització de l'AVE Madrid-València

Vol més control sobre els costos i i les ofertes comercials de l'operadora estatal

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha emès un informe sobre la liberalització del corredor de llevant de l'AVE (Madrid-País Valencià) que ha impulsat el govern de Mariano Rajoy, en el que demana que s'eliminin les "asimetries del procés que afavoreixen a Renfe". El pla del govern de l'Estat és habilitar nous operadors en aquest corredor per un període de set any.

Competència creu que abans d'habilitar els nous operadors s'han de suprimir les asimetries que hi ha a favor de l'operadora Renfe, de capital estatal, a més de reforçar la comptabilitat de costos d'aquesta companya, facilitar l'accés al material rodant dels nous operadors i obligar a Renfe a una comunicació prèvia a Competència de les seves ofertes comercials.

En el seu informe, la CNMC incideix en la necessitat de definir els elements bàsics d'ordenació del sistema, abans que comenci el procediment de licitació, per concedir una major certesa i seguretat jurídica als operadors ferroviaris i promoure una major participació. En relació al projecte d'ordre, la CNMC assenyala una sèrie d'elements que poden contribuir a aconseguir una major eficiència i transparència en el procediment.

S'han identificat asimetries que afavoreixen Renfe -Operadora, que compte de manera automàtica amb la concessió del títol habilitant. Aquestes asimetries es centren, entre altres, en la major flexibilitat que es concedeix a l'operador públic en la prestació de serveis, en no ser-li d'aplicació els límits imposats en l'Oferta Base de Serveis Ferroviaris. A més, la CNMC recomana reforçar les obligacions de Renfe -Operadora relatives a la comptabilitat de costos. En el cas de l'incumbent, l'obligació en matèria de comptabilitat analítica hauria de ser més estricta que la imposada als nous entrants en el mercat, incloent-hi, d'una banda, no només la comptabilitat separada del Corredor Llevant, sinó la comptabilitat analítica de tota la activitat de viatgers, per evitar la possible existència de subsidis creuats. Per a això, es proposa la publicació d'una comptabilitat analítica separada i detallada per línia o per corredor ferroviari, que imputi transparentment el cost del servei a cada un dels trajectes i que pugui ser supervisada per la CNMC.

Propostes

Es proposa, en nom d'una major transparència, que Renfe -Operadora tingui l'obligació de comunicar a la CNMC, de forma prèvia al seu llançament comercial, els descomptes i tarifes que pretén aplicar al corredor del Llevant, de manera que es pogués prevenir els danys que, donat el seu pes econòmic, podria ocasionar a l'operador entrant.

Davant les dificultats d'accés al material rodant per part dels nous entrants i l'estretor del mercat de material ferroviari espanyol, la CNMC planteja que la unitat de lloguer de material f erroviari de Renfe publiqui una oferta de referència amb les unitats posades a disposició de tercers , així com les condicions d'accés, preus i terminis de subministrament. A més, s'insisteix en la necessitat de desvincular aquesta unitat de Renfe per poder oferir una alternativa real i orientada pels principis d'objectivitat i neutralitat als operadors ferroviaris.    

Finalment, la CNMC adverteix sobre la necessitat de valorar l'adequació sobre l'actual quantia dels cànons, que presenta un disseny molt independent del trànsit gestionat, el que suposa un cost mitjà més alt per al nou entrant que per l'operador ja establert.

Més continguts de