Competència multa Telefónica amb 8,5 milions d'euros

La sanció és per l'incompliment de les obligacions en el mercat majorista

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha sancionat amb 8,5 milions d'euros Telefònica per l'incompliment de les obligacions reguladores que té establertes en els mercats majoristes de banda ampla i de línies llogades terminals, segons ha informat aquest dimecres l'organisme supervisor dels mercats.
 
La CNMC ha assenyalat que, d'acord amb les obligacions imposades a Telefónica derivades de la seva posició com a operador amb poder significatiu de mercat, la companyia té prohibit dur a terme pràctiques anticompetitives, com reduccions de preus contràries a la regulació sectorial.
 
El gener del 2016 el govern basc va adjudicar a Telefónica part del contracte per a la prestació de serveis de telecomunicacions per a diversos edificis de l'administració autonòmica. Abans d'aquesta adjudicació, Euskaltel va denunciar, davant la CNMC, que l'oferta econòmica presentada per Telefónica en aquest concurs no era reproduïble per un hipotètic operador d'empreses atenent principalment a les condicions regulades dels serveis majoristes que els operadors contracten a Telefónica.
 
A partir de les dades analitzades per la CNMC, l'organisme conclou que l'oferta econòmica presentada per Telefónica per part d'aquest concurs no és reproduïble per un operador eficient i generalista amb xarxa pròpia desplegada com Euskaltel. És a dir, que aquest operador obtindria una rendibilitat negativa en prestar els serveis inclosos en l'oferta de Telefónica mitjançant l'ús de les ofertes majoristes disponibles al mercat.
 
Per tant, Telefónica va incórrer en el que s'anomena una pràctica d'"irreproductibilitat econòmica", que està prohibida per les resolucions dels mercats majoristes de banda ampla i de línies llogades terminals.
 
Contra la sanció Telefónica podrà interposar directament un recurs contenciós administratiu davant l'Audiència Nacional en el termini de dos mesos. Aquest no és el primer cop que la CNMC multa Telefónica. El 2014 va sancionar l'operadora amb quasi 26 milions d'euros per determinats compromisos de permanència en els contractes, però el 2017 l'Audiència Nacional va anul·lar aquesta multa en una sentència de l'any 2017.