Competència proposa rebaixar fins a un 76% el lloguer dels comptadors de gas

Comportaria una rebaixa de 8 euros anuals per a cada consumidor

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) proposa rebaixar el preu del lloguer dels comptadors del gas fins a un 76%, cosa que comportaria un estalvi d'uns 8 euros anuals per a cada consumidor, segons un informe elaborat per l'organisme que presideix José María Marín Quemada.

La CNMC ha fet per primer cop un estudi sobre el que paguen els consumidors domèstics pel lloguer dels comptadors. La principal conclusió és que el lloguer d'aquests equips, en funció de la seva capacitat, s'hauria de rebaixar entre el 16 i el 76,6%.

Si s'apliquen els criteris de Competència, l'estalvi se situaria en uns 8 euros anuals –sense IVA– per a cadascun dels 6,8 milions de punts de subministrament domèstic, cosa que comportaria per a les empreses del sector deixar d'ingressar uns 54,4 milions d'euros.

Preus congelats des del 2013

El preu dels comptadors del gas els publica cada any el govern espanyol en una ordre ministerial i varien en funció del tipus de consumidor (domèstic, industrial o altres) i del cabal (quantitat de gas) que circula per l'equip.

Fins al 2013, de mitjana, els preus del lloguer pujaven anualment entre el 2,5 i el 3,6%, però des del 2013 estan congelats. Aquest lloguer el paguen els consumidors a l'empresa comercialitzadora amb la qual tenen contractat el servei a cada rebut.

Els preus que paguen els consumidors domèstics oscil·len entre 0,69 euros al mes (fins a 3 metres cúbics per hora de cabal) i els 2,64 euros al mes (fins a 10 m3/hora), depenent del cabal del comptador que tinguin llogat.

Fins a la data , no ha existit una metodologia concreta de costos per fixar el preu del lloguer d'aquests equips , entre altres coses , perquè les empreses distribuïdores no compten amb una separació comptable que diferenciï els ingressos que perceben i els costos en què incorren pe l lloguer d'aquests equips, enfront de la resta d'ingressos i costos de l'activitat de distribució, segons explica la CNMC.
 
En conseqüència, la CNMC, per realitzar aquest informe els ha demanat informació econòmica i ha dut a terme una anàlisi sobre les diferents metodologies possibles per calcular aquests imports. Un cop finalitzada l' anàlisi, els resultats obtinguts mostren que els preus pel lloguer d'aquests equips haurien de baixar entre el 16 i el 76 %, depenent del tipus de comptador de l'usuari.

Més continguts de