Publicitat
Publicitat

EMPRESES

El Core Capital de Banca March es situa en el 22,4% el 2010

El banc va obtenir un benefici consolidat net de 136,1 milions, un marge brut de 630,5 i un marge financer de 138,7 milions d'euros el 2010

Segons informa Banca March en un comunicat, la taxa de morositat de l'empresa, entre les més baixes de la banca espanyola, es va situar en el 3,82% el 2010, amb un nivell de cobertura per insolvències del 79,5%, que demostra la solidesa del balanç. Si s'inclouen les garanties hipotecàries, la cobertura és del 162,4%.

El banc va obtenir un benefici consolidat net de 136,1 milions, un marge brut de 630,5 i un marge financer de 138,7 milions d'euros en l'exercici anterior.

El total dels actius del balanç consolidats es va elevar a 12.775,7 milions d'euros, amb un creixement de l'1,9%, 7.939,1 milions d'euros de crèdits a la clientela i 9.561,1 milions d'euros de recursos gestionats de clients. El patrimoni net es va incrementar en un 5,6%, arribant als 3,425,1 milions.

El finançament destinat a la construcció i promoció immobiliària va ascendir a 1.048 milions d'euros, un 13,5% del crèdit a la clientela, excloses Administracions Públiques, i els immobles procedents de finançaments destinats a empreses de construcció i promoció immobiliària a 67 milions d'euros, que conten amb una cobertura del 28,3%.

Més continguts de

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT