Deloitte va figurar i cobrar com a assessora de Bankia en la sortida a borsa

El soci auditor Francisco Celma continua aquest dilluns sota la lupa de la fiscal

¿Va participar l'auditora Deloitte –s'asseu al banc dels acusats com a persona jurídica per delictes d'estafa d'inversors i falsedat comptable en el judici de Bankia– en els treballs i en el fullet de sortida a borsa de l'entitat bancària el 20 de juliol del 2011?

La resposta que va donar dimecres passat, durant el judici oral, el soci auditor i també acusat Francisco Celma a l'advocat Andrés Herzog, de l'acusació popular Confederació Intersindical de Crèdit (CIC), va ser contundent: "Cap participació en els treballs de sortida a borsa i cap intervenció en el fullet".

Celma ja havia explicat aquesta posició durant la declaració que va prestar, en qualitat d'imputat, el 20 de juliol del 2016, durant la instrucció de la causa. En resposta a l'advocada Carmen Herranz de l'acusació popular 15MpaRato, va assenyalar:

"Si vostè va al full de la sortida a borsa, que té 400 pàgines, no hi trobarà ni l'informe d'auditoria de Deloitte, ni els comptes que l'acompanyen. És a dir, aquí hi ha informació de futur ficada per l'entitat i, per tant, són projeccions que va fer amb els seus bancs de negocis i amb els seus assessors, el full va ser fet pel banc amb l'ajuda d'un bufet d'advocats. Bé, el que va fer tota l'operació de sortida a borsa, que va ser Uría y Menéndez..."

No obstant, això no és el que es desprèn del full de l'oferta pública de subscripció d'accions, inscrita al registre de la Comissió Nacional del Mercat de Valors amb data de 29 de juny del 2011. En el punt 10.1 –on s'ha de deixar constància "si a la nota sobre els valors s'esmenta els assessors relacionats amb una emissió i una declaració de la capacitat en la qual han actuat d'assessors"– s'assenyala que, "a més de les entitats coordinadores globals, les següents entitats han prestat serveis d'assessorament en la relació amb l'oferta objecte del present fullet informatiu:

(a) Uría Menéndez Abogados SLP, despatx encarregat de l'assessorament legal en dret espanyol de Bankia.

(b) David Polk & Wardwell LLP, despatx encarregat de l'assessorament legal en dret nord-americà de Bankia.

(c) Linklaters SLP, despatx encarregat de l'assessorament legal en dret espanyol i americà de les entitats asseguradores de l'oferta.

(d) Deloitte SL, auditors de les comptes de Bankia.

En el sumari del cas Bankia consta una carta de Deloitte dirigida al Comitè d'Auditoria i Compliment (CAC) de Bankia el 9 de març del 2012, durant la presidència de Rodrigo Rato, en la qual amb la firma de Francisco Celma a "annex número I (vegeu reproducció) s'inclou l'import total d'honoraris de Deloitte corresponents a l'exercici 2011 classificats per tipus de serveis".

Després d'enumerar quatre conceptes de serveis remunerats a Deloitte, s'assenyala: "Addicionalment, els honoraris satisfets al seu auditor pels treballs d'auditoria i revisió realitzats en relació amb el procés de l'oferta pública de subscripció de Bankia SA, duta a terme en l'exercici del 2011, i amb altres serveis no recurrents realitzats en l'esmentat exercici han pujat a 2.295.000 euros".

Factures de 2,3 milions d'euros

Les factures, que consten en el sumari, reflecteixen en efecte els treballs per a la sortida a borsa per la quantitat de 2.295.000 euros.

Aquesta contradicció se suma a la versió de Celma sobre la història del cèlebre paper-esborrany d'informe d'auditoria dels comptes del 2011.

Celma va explicar en el judici el mateix que ja havia declarat com a testimoni el 20 de gener del 2013 a la instrucció, abans de ser imputat. El 18 d'abril del 2011, a les nou del nit, el va cridar Rodrigo Rato, que li va assegurar que li lliurarien la documentació pendent que Celma estava demanant des de fa mesos i, sobretot, el va informar que ja havia aconseguit el vistiplau per a una injecció de capital de 7.000 milions d'euros.

El soci auditor acusa Rato d'enganyar-lo perquè Deloitte fes l'esborrany d'auditoria de Bankia

Celma va explicar el 2013, aquesta vegada en qualitat de testimoni, la gènesi del "paper" o proposta d'esborrany d'informe d'auditoria. "Si la injecció ve a Bankia pel BFA es mantenen les dues excepcions i els dubtes sobre la viabilitat perquè no canvia. I en el cas de Bankia, si es concreta la injecció de capital i ens doneu la informació pendent de rebre, treballarem dia i nit per donar una opinió favorable perquè pugueu convocar la junta general d'accionistes".

És a dir, a partir només d'una conversa a iniciativa de Rato, el soci auditor va elaborar el 18 d'abril l'esborrany i li va enviar l'endemà a Rato i a l'interventor Sergio Durá. No va considerar necessari consultar amb el seu equip (a Bankia treballaven, segons ha declarat Celma, 70 persones de Deloitte).

Celma va aclarir que com que no li van aportar el promès (la documentació pendent) i no va tenir lloc la injecció de capital, Deloitte no va fer el seu informe d'auditoria dels comptes del 2011.