Publicitat
Publicitat

Els actius en sòl de bancs i caixes perdran un 80% de valor

El govern espanyol aprovarà demà la reforma financera

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha explicat avui que la reforma financera establirà una provisió de fins al 80% en el sòl dels actius immobiliaris problemàtics de les entitats financeres, que fins ara era del 31%. Les provisions seran del 65% en les promocions en curs (fins ara eren del 27%) i del 35% en promoció acabada i habitatge (davant del 25% actual).


Les dotacions totals seran de 50.000 milions, que s'hauran d'assolir en un any per a les entitats que no es fusionin i en dos per a les que sí que ho facin. Dels 50.000 milions, 40.000 seran per a actius problemàtics i 10.000 per a no problemàtics. Per als actius problemàtics la dotació extraordinària, que anirà a càrrec de resultats, serà d'un total de 25.000 milions. A aquests caldrà afegir-hi 15.000 milions per a dotacions del 20% sobre sòl i del 15% en promoció en curs, que aniran a càrrec de beneficis no distribuïts, ampliació de capital o conversió d'híbrids (preferents, bons convertibles o deute subordinat).


Per als no problemàtics, s'establirà una provisió genèrica del 7% en previsió d'un possible deteriorament futur. En total seran 10.000 milions, que les entitats hauran de carregar contra resultats.


De Guindos ha destacat que entre el 2008 i el 2011 les provisions específiques van ser de 66.000 milions. El valor dels actius serà el que marca el preu dels llibres de comptes de les entitats.

Més continguts de