Publicitat
Publicitat

REESTRUCTURACIÓ FINANCERA

Economia aconsella a les cooperatives que es venguin les seccions de crèdit

La direcció general de Política Financera de la Generalitat entrega avui a les 108 entitats agràries que han desenvolupat secció de crèdit un codi de bones pràctiques per evitar que es reprodueixi la crisi de l'entitat de l'Aldea. L'organisme adscrit al departament d'Economia ha inclòs en l'informe 10 consells per augmentar la professionalització de les seccions de crèdit, entre els quals destaca la possibilitat de "bancaritzar" l'activitat creditícia. És a dir, el traspàs de la secció de crèdit a una caixa rural.

El director general de Política Financera, Jordi Òliva, afirma: "Volem que els socis de les cooperatives es replantegin la situació i puguin cedir la cartera creditícia". Per aconseguir-ho, l'administració catalana "està negociant un protocol de col·laboració amb diferents entitats financeres", com Cajamar, Rural Caja, Caja Rural de Burgos (s'hi inclou la de Castelldans) i Multicaja.

L'alternativa a la venda és la reducció del risc de les seccions de crèdit amb una sèrie de paràmetres: el passiu no pot superar en vuit vegades els fons propis, un mínim de liquiditat del 10% sobre els dipòsits i que el pes de la secció de crèdit no superi el 70% del balanç de la cooperativa. Els dipòsits de les seccions de crèdit arriben a 670 milions.

Més continguts de

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT