Publicitat
Publicitat

L'envelliment expulsarà Espanya del 'top 25' d'economies del món

L'Estat serà el cinquè país que perdrà més població activa d’aquí al 2050

Les conseqüències de l’envelliment no només les notarà el sistema públic de pensions. Espanya és el cinquè país entre les 32 economies principals del món que més població en edat de treballar perdrà d’aquí al 2050, i això tindrà un impacte directe sobre la seva força econòmica. De fet, segons la consultora PwC, aquest és un dels principals factors que la farà anar perdent posicions en el rànquing de les primeres 25 potències mundials fins quedar-ne definitivament fora el 2050. Ara Espanya ocupa la setzena plaça.

El cas espanyol és només un dels que conformen una tendència global, tal com constata aquesta consultora en l’informe titulat El món el 2050. Com canviarà l’ordre econòmic mundial? La principal conclusió és que la balança que pesa les principals economies mundials es capgirarà totalment els pròxims 20 anys. L’escalada dels països emergents, impulsats en bona mesura pel creixement demogràfic, serà molt superior al creixement dels països desenvolupats, la qual cosa provocarà que acabin desbancant les que ara són les principals potències del món.

Mentre els emergents avançaran un 3,5% de mitjana anual, els que PwC anomena “desenvolupats” ho faran només a un ritme d’un 1,6%. I mentre països com Egipte o Nigèria incrementaran la seva població activa entre un 2% i un 3% anual, Espanya en perdrà a un ritme d’un 0,5%, com també passarà al Japó, Itàlia o Alemanya.

L’informe apunta que l’Índia substituirà els Estats Units al segon lloc i que el Vietnam serà el que més pujarà, fins al vintè. L’única economia que es mantindrà i, fins i tot, reforçarà el seu domini és la xinesa, que augmentarà el seu pes fins al 20% del PIB global. En conjunt, països com Egipte, el Pakistan o l’Iran passaran a ocupar 14 de les primeres 20 posicions. Espanya passarà de la 16 a la 26. El Japó, Alemanya, França i Itàlia també perden posicions, però no queden fora dels primers 20 llocs.

En l’informe, PwC té en compte, a més del PIB, factors com l’envelliment, la inversió empresarial, l’educació, el deute públic o la capacitat d’exportació. Però assenyala l’envelliment com un dels principals reptes per a la majoria d’economies desenvolupades. Per això apunta la necessitat de prendre mesures com les de països com Noruega, que, a més d’incentivar la natalitat, “incentiven que les persones grans treballin més temps”, una opció que, després de les recomanacions que va fer el Banc d’Espanya dimecres sobre l’endarreriment de la jubilació, va ser rebutjada per la majoria de partits i sindicats espanyols.

L'economia mundial frena el creixement

El Regne Unit creixerà més que la Unió Europea tot i el Brexit

Justament per un motiu demogràfic, el Regne Unit puntua millor que la resta d’economies de la Unió Europea. PwC assenyala en el seu informe que, tot i l’impacte a mitjà termini del Brexit, l’economia britànica compta amb més força de treball disponible, la qual cosa li permetrà créixer a un ritme mitjà anual d’un 1,9%, mentre que la resta de països desenvolupats ho faran a un ritme mitjà anual d’un 1,6%. PwC també posa de relleu la flexibilitat comercial més gran de l’economia del Regne Unit.

Més continguts de