JUSTÍCIA

Superen el límit del 30% que fixa la jurisprudència

Eximit de pagar els interessos d'un crèdit al 30,6% per abusius

El comprador haurà de satisfer, però, l'import total de la compra

Una jutgessa de Mollet del Vallès ha eximit un consumidor de pagar els interessos del 30,6% d'un crèdit per la compra d'uns matalassos ja que els considera abusius. El límit que fixa la jurisprudència és del 30%.

La sentència dóna la raó a Gregorio C.B, un vigilant de seguretat que es va quedar a l'atur i va deixar de pagar les quotes d'un préstec per la compra d'uns matalassos, a un preu de 919,79 euros. En la setena clàusula del contracte de finançament, un sistema de credipagament permanent amb l'entitat Pastor Serveis Financers, s'establia un tipus d'interès del 30,6%.

La jutgessa ha anul·lat aquesta clàusula perquè considerava que era abusiva, de manera que el comprador queda eximit de pagar aquest interès. No obstant això, haurà de satisfer els 919,79 euros que costaven els matalassos, més els interessos meritats des de la data de presentació de la demanda "calculats al tipus legal".


Més continguts de