Ventes

Eysa gestiona estacionaments, la retirada de vehicles i alguns dipòsits municipals.

FCC ven la seva filial d'estacionament Eysa per 115 milions d'euros

FCC ha venut la seva filial d'estacionaments urbans Eysa a dos fons d'inversió per 115 milions d'euros. Eysa gestiona més de 120.000 llocs d'estacionaments a seixanta ciutats espanyoles diferents.

FCC ha venut la seva filial d'estacionaments urbans Eysa als fons d'inversió Dinamia y Nmás 1 per 115 milions d'euros, una operació enfocada a recuperar els actius de les seves inversions i deduir, així, el seu endeutament. L'operació es tanca mesos després de que FCC poses en venta les seves filials d'aparcaments i el negoci d'ITV's per un total de 300 milions d'euros.


L'operació posarà a disposició dels fons la gestió dels estacionaments, els serveis municipals de retirada de vehicles i els seus corresponents dipòsits, a més del desenvolupament d'aplicacions informàtiques per al tractament de les denúncies de trànsit.


En l'actualitat, Eysa gestiona més de 120.000 llocs d'estacionament reglats a seixanta ciutats espanyoles diferents. A 18 municipis presta serveis de retirada de vehicles que estiguin estacionats incorrectament.


En l'actualitat, FCC es troba immersa en un procés per rotar els seus actius i controlar la seva estabilitat financera, alhora que impulsa mesures que li possibilitin internacionalitzar-se i diversificar-se.