El Banc d'Espanya demana ajustar preus i salaris per guanyar competitivitat

Fernández Ordóñez considera que l'ajust de preus i salaris i l'increment de la productivitat són l'únic camí a curt termini per impulsar i recuperar la competitivitat de l'economia espanyola

El governador del Banc d'Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha dit avui que l'ajust de preus i salaris i l'increment de la productivitat són l'únic camí a curt termini per impulsar i recuperar la competitivitat de l'economia espanyola.

Ordóñez s'ha expressat així en l'obertura d'una jornada d'homenatge a l'exgovernador del Banc d'Espanya, Luis Ángel Rojo, en la qual ha recordat que la necessitat de reduir els elevats nivells d'endeutament acumulats a Espanya fa que elevar la competitivitat sigui "fonamental" per recuperar la confiança i veure créixer l'ocupació.

"La crisi només se superarà amb una revisió "profunda" de les polítiques econòmiques nacionals, que permeti adaptar-les al funcionament d'una unió monetària, ha dit Ordóñez.

Per Ordóñez, la manca de comprensió per part dels estats membres de la UE "del que significa pertànyer a una unió monetària" és una de les causes de l'actual crisi, sense oblidar les debilitats que al seu parer hi ha en l'estructura de la governança europea.

"La manca de disciplina fiscal ha estat un factor central", ha dit el governador del supervisor, que ha recordat "el protagonisme que els mercats de deute han tingut" en la gènesi i la transmissió de les tensions.

Des d'aquesta perspectiva, ha afegit que les tensions actuals també tenen a veure amb "l'excés de complaença" amb el qual es veien els elevats nivells d'endeutament privat acumulats en diversos països europeus abans de la crisi, que van acabar traduint en importants dèficit per compte corrent.

En aquest clima, els mercats financers no van exercir una disciplina efectiva sobre les economies que es van excedir en l'endeutament, encara que això no explica la virulència de la crisi ni la dimensió sistèmica aconseguida en els últims mesos, en què el problema s'ha estès a països de l'euro amb economies sòlides.

El governador del Banc d'Espanya ha destacat, així mateix, l'important paper que ha tingut el Banc Central Europeu en la defensa de l'estabilitat de l'euro, amb mesures com la provisió de liquiditat a les entitats, o la recent ampliació a tres anys del límit màxim per tornar aquests préstecs.

Però aquestes actuacions "conjunturals" del BCE no solucionen el problema que ha aflorat amb aquesta crisi: la necessitat de crear mecanismes que contraresten els riscos derivats del fet que països amb diferents característiques estructurals comparteixin moneda i ja no disposen de la capacitat d'utilitzar la política monetària per estabilitzar la seva economia.

Ha dit també que preservar el projecte de la unió monetària i avançar cap a una major integració econòmica requerirà compartir "bona part" de la sobirania en àrees sensibles com la política fiscal o les competències sobre els sistemes bancaris, així com la posada en marxa de mecanismes que "mutualicen els riscos "sense desincentivar la disciplina econòmica dels estats membres.


Els passos fets fins ara van "en la direcció correcta" tot i que hi ha un marge notable de millora, en la velocitat a la qual s'estan prenent les decisions, ha assegurat Ordóñez.

Més continguts de